Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition (TSE). System Windows NT 4.0 w wersji TSE nie współpracuje z oprogramowaniem IIS 4.0 zainstalowanym na tym samym serwerze. Problem jest dokładnie opisany w artykule Q190157 pomocy technicznej Microsoftu, dostępnym pod adresemhttp://support.microsoft.com/support/kb/articles/q190/1/57.asp .

IIS 4.0 i Microsoft Transaction Server (MTS) pracują wadliwie, gdy zainstaluje się je na serwerze TSE. Microsoft radzi, aby zamiast najnowszej wersji pakietu IIS, stosować wersję 3.0, dostarczaną w ramach systemu Windows NT Server 4.0 TSE. Terminal Server nie współpracuje również z pakietami Site Server 2.0 i 3.0.

<hr size=1 noshade>

Intel LANDesk Management Suite 6.3. Użytkownicy wykorzystujący klienta pakietu LANDesk Management Suite 6.3 na platformie Windows NT 4.0 mogą mieć problem spowodowany przeładowywaniem niektórych kluczy w systemowej bazie Registry (związanych ze sterownikami do kart graficznych). Problem rozwiązuje instalacja poprawki RC63-1.EXE dostępnej pod adresemhttp://support.intel.com/support/landesk/mgtsuite/6x/rc63-1.htm

<hr size=1 noshade>

Lotus Notes 5.0.1. Lotus Development udostępnił kwartalny zestaw aktualizacyjny dla oprogramowania Lotus Notes. Quarterly Maintenance Release (QMR) usuwa problem związany z zarządzaniem pamięcią, gdy przerwany wątek Javy nie zwolni wszystkich używanych zasobów. Problem ten doprowadzał do zawieszenia aplikacji i czasami również systemu. QMR jest dostępny pod adresemhttp://www.notes.net/qmrdown.nsf/QMRWelcome

<hr size=1 noshade>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200