Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Certificate Server. Na CD-ROM-ie z szóstym zestawem poprawek (Service Pack 6) dla systemu Windows NT 4.0 zamieszczono również zmodyfikowaną wersję oprogramowania Microsoft Certificate Server 1.0. Jest to jedyna wersja tego pakietu, którą można zainstalować 29 lutego każdego roku przestępnego bez obawy o jego problematyczne działanie. Microsoft zdecydowanie odradza instalację w tym dniu oprogramowania Microsoft Certificate Server.

Novell NetWare 4.1. Novell poinformował, że po wydaniu w systemie NetWare 4.1 komendy NLIST nazwa użytkownika /a /b na serwerze pracującym w trybie bindery zamiast daty zalogowania użytkownika może być wyświetlona liczba 100. Według firmy, jest to wyłącznie problem wyświetlania i w rzeczywistości system posługuje się właś-ciwym formatem zapisu daty. Problem można usunąć, instalując poprawkę NLSTY2K.EXE, dostępną pod adresemhttp://support.novell.com/cgi-bin/search/tidfinder.cgi?2955265

Microsoft Windows NT 4.0. Serwery wieloprocesorowe z zainstalowanym czwartym lub piątym zestawem poprawek mogą niepoprawnie zmieniać czas przy przejściu z czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Opóźnienie w przestawieniu zegara może wynosić nawet do trzech godzin. Problem rozwiązuje Service Pack 6, ale jeśli administrator nie chce instalować całego zestawu poprawek, to błąd można usunąć, instalując poprawkę spod adresuftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/NT40/hotfixespostSP5/Y2K/BIOS3-fix/Biosfixi.exe

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres mailto:bugnet@bugnet.com


TOP 200