Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Windows 98 i karty PC Card. Korzystając z mechanizmów zarządzania energią w systemie Windows 98 w przypadku kart PC Card, należy pogodzić się z faktem, że niektóre karty modemowe będą wymagać dłuższego czasu uruchomienia. Dlatego też często pierwsza próba skorzystania z modemu może powodować wyświetlenie komunikatu: Modem not found or not ready.

Rozwiązaniem problemu jest wymuszenie kilkusekundowego opóźnienia od chwili zainicjowania połączenia modemowego do uruchomienia modemu przez komputer. Aby to wykonać, należy uruchomić edytor systemowej bazy Registry (REGEDIT.EXE), a następnie znaleźć klucz \HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem i wybrać w nim klucz (folder), opisujący konfigurację posiadanego modemu. Następnie dodać w nim wpis (menu Edit, polecenie New) typu DWORD o nazwie ConfigDelay i wartości 3000 (trzysekundowe opóźnienie). Po wykonaniu tej operacji zamknąć edytor Registry.

--------------------------------------------------------------------------------

Norton AntiVirus 2000. Podczas próby rozpakowywania plików CAB pobranych z serwera Microsoft Update aplikacja Norton AntiVirus 2000 Auto-Protect może zasygnalizować wykrycie wirusa WM.NiceDay. Po ręcznym wymuszeniu skanowania wszystkich rozpakowanych plików, wirus ten nie jest wykrywany.

Jako rozwiązanie Symantec proponuje uruchomienie programuLiveUpdate i pobranie z Internetu najnowszej wersji programu Norton AntiVirus.

--------------------------------------------------------------------------------

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym są publikowane informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com.


TOP 200