Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Windows NT 4.0. Instalacja przeglądarki Internet Explorer 5.0 w systemach Windows NT 4.0 Server i Workstation powoduje utratę personalizowanej konfiguracji paska narzędziowego aplikacji Windows Explorer. Microsoft nie udostępnił jeszcze poprawki do tego błędu ani sposobu jego ominięcia.

--------------------------------------------------------------------------------

Windows NT Server 4.0. Terminal Server Edition (TSE). Microsoft zapewniał do niedawna, że oprogramowanie Option Pack 4.0 nie pracuje na systemie Windows NT 4.0 w wersji TSE. I chociaż instalacja tego oprogramowania nadal jest przez producenta odradzana, to przedstawił on sposób obejścia problemu dla tych użytkowników, którzy chcą uruchomić serwer internetowy IIS 4.0 na platformie Windows NT 4.0 TSE.

Szczegółowy opis instalacji znajduje się w artykule Q194395 pod adresem:http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q194/3/95.asp.

--------------------------------------------------------------------------------

NetWare 4.10. Novell dostępnił poprawkę NDS Update for NetWare 4.10 aktualizującą system usług katalogowych NDS zawarty w NetWare 4.10 w taki sposób, by był on w pełni zgodny z NDS-em z NetWare 5. Poprawka jest dostępna pod adresemhttp://support.novell.com/cgi-bin/search/tidfinder.cgi?2955065.

--------------------------------------------------------------------------------

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym są publikowane informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com.


TOP 200