Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft FrontPage 2000. Podczas wykonywania polecenia "Check Server Extensions" lub uruchamiania komendy "Recalculate Web" z poziomu konsoli MMC na serwerze wyposażonym w rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions na ekranie może zostać wyświetlony komunikat o błędzie Dr. Watson for Windows NT. An application has occured and an application error log is being generated. mmc.exe Exception: access violation (0xc0000005), Address: 0x67f26153. Według Microsoftu, błąd ten może się pojawić wtedy, gdy na końcu każdego wykonywanego polecenia nie potwierdzi się go poprzez kliknięcie OK. Rozwiązaniem jest więc klikanie przycisku OK zawsze, gdy wyświetla się takie żądanie.

Cisco PIX Firewall. W firewallu PIX firmy Cisco Systems odnaleziono błąd, który może powodować otwieranie zbyt dużej ilości transmisji FTP. Problem ten wynika z niewłaściwego interpretowania przez PIX Firewall komend FTP. W pierwszym scenariuszu firewall otwiera połączenie FTP nawet wtedy, gdy serwer FTP z wewnętrznej sieci stworzy komunikat o błędzie. W drugim scenariuszu problem powstaje, gdy klient zza firewalla zdalnie wybierze łącze internetowe do zewnętrznego serwera, które firewall może zinterpretować nie jako jedną, ale kilka komend FTP. Wtedy firewall otwiera kilka równoległych połączeń. Problem oraz sposoby jego rozwiązania są opisane pod adresemhttp://www.cisco.com/warp/public/707/pixftp-pub.shtml.

--------------------------------------------------------------------------------

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]


TOP 200