Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Exchange 5.5. Instalacja poprawki Extensible Storage Engine fix (ESE-fix) dla serwera komunikacyjnego Microsoft Exchange 5.5 może spowodować w konsekwencji wadliwe działanie aplikacji archiwizujących, pochodzących od innych niż Microsoft producentów, np. ARCserve 6.5. Producent testuje obecnie poprawkę dla tego błędu, która ma być włączona do kolejnego zestawu Service Pack dla Exchange 5.5.

Jako tymczasowe rozwiązanie problemu firma proponuje podmianę pliku EDBBCLI.DLL na ten zawarty w pakiecie Service Pack 3.

Microsoft Windows 2000. Próba uruchomienia instalacji systemów Windows 2000 Professional, Server i Advanced Server na komputerze wyposażonym w urządzenie Compaq Smart Array Controller i partycję startową większą niż 5 GB może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem komunikatu: Operating system not found. Błąd ten poprawiono w zestawie SP1 dla Windows 2000. Należy dograć tę poprawkę do standardowej wersji instalacyjnej Windows 2000 i dopiero wtedy rozpocząć instalację systemu.

Cisco IOS. System operacyjny Cisco IOS stosowany w routerach firmy jest narażony na ataki typu DoS, gdy na routerze jest uaktywniony interfejs HTTP i jednocześnie użytkownik próbuje skorzystać z adresuhttp://nazwaroutera/%%. Problem ten dotyczy wersji Cisco IOS - od 11.1 do 12.1 włącznie. Producent zaleca wyłączenie administracyjnego interfejsu HTTP lub znaczne ograniczenie dostępu do niego z wykorzystaniem list dostępu.

Szczegółowe informacje o problemie można znaleźć pod adresemhttp://www.cisco.com/warp/public/707/ioshttpserver-pub.shtm .

--------------------------------------------------------------------------------

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200