Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Windows NT Czasami przy korzystaniu z usługi zdalnego dostępu do serwera Windows NT 4.0 na ekranie użytkownika - po nawiązaniu połączenia - może zostać wyświetlony komunikat "Error 678: There is no answerŇ, nawet jeśli połączenie zostało już odebrane przez modem z drugiej strony linii. Sytuacja taka może wystąpić, gdy serwer zdalnego dostępu próbuje automatycznie przydzielić numer IP zdalnej stacji roboczej, natomiast serwer DHCP nie pracuje w sieci komputerowej lub jest w danej chwili niedostępny.

Microsoft sugeruje trzy możliwe sposoby rozwiązania tego problemu: (1) należy upewnić się, że serwer DHCP jest dostępny i ewentualnie zainstalować go na tym samym serwerze, który obsługuje zdalne połączenia. (2) Skonfigurować usługę RAS w taki sposób, by nie wykorzystywała ona protokołu TCP/IP. (3) Skonfigurować serwer RAS, tak by korzystał ze stałej puli adresów IP, a nie próbował je otrzymywać od serwera DHCP.

Microsoft Office 97 i Netscape Navigator 3.0 Jeżeli podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel 97 przeciągnie się dowolne dane lub obiekt z okna Netscape Navigatora 3.0, to z programu Excel może zniknąć asystent (Office Assistant), pomagający w realizacji niektórych zadań. Microsoft sugeruje w takich przypadkach uruchomienie dowolnej innej aplikacji pakietu Office i bezpośrednio z niej wywołanie asystenta. Powinno to rozwiązać problem.

<hr size=1 noshade>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres mailto:bugnet@bugnet.com


TOP 200