Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Exchange Server. Kiedy Internet Mail Connector (IMC) dostarczany wraz z Exchange Server 5.0 otrzyma wiadomość pocztową zawierającą inne listy i przeznaczoną dla adresata, korzystającego z systemu Microsoft Mail, to Microsoft Mail Connector może odmówić przesłania takiej wiadomości pod wskazany adres. Zamiast tego tworzony jest komunikat o niedostarczeniu informacji.

Microsoft testuje obecnie poprawkę tego błędu, która zostanie udostępniona w kolejnym Service Pack dla Exchange'a.

BackOffice Small Business Server 4.0. Podczas instalacji z dyskietek oprogramowania Small Business Server na serwerze Digitala, wyposażonym w procesor Alpha, na ekranie pojawia się komunikat "Cannot find SETUPX.DLL". Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest instalowanie pakietu SBS bezpośrednio z CD-ROM-u.

Windows NT i SNA Server. Jeśli na komputerze, wyposażonym w system operacyjny Windows NT Workstation, jest zainstalowany klient SNA, przeznaczony dla systemu Windows 95 i jest uruchomionych kilka aplikacji w sesjach SNA, to użytkownik może korzystać tylko z jednej z nich w danej chwili. Problem leży w konstrukcji klienta SNA przeznaczonego dla Windows 95. Zamiast niego, Microsoft proponuje stosować klienta opracowanego dla NT Workstation.

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres mailto:[email protected]


TOP 200