Raport Państwo 2.0, czyli nowa wizja informatyzacji państwa

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentował raport "Polska 2.0. Nowy start dla e-administracji". Przedstawia on informacje na temat stanu realizacji projektów będących w gestii nowo utworzonego ministerstwa oraz prezentuje kierunki dalszych działań związanych z informatyzacją i cyfryzacją administracji publicznej w naszym kraju.

Głównym założeniem, na którym ma się opierać strategia rozwoju e-administracji, jest "informatyzacja zintegrowana". Oznacza to, że wszelkie działania związane z wdrażaniem systemów informatycznych mają być podporządkowane obiegowi informacji w państwie, a nie odwrotnie. Dominującym podejściem będzie podejście procesowe. "Mówimy więc o procesach w administracji publicznej i usługach jakie ona zapewnia, a nie o projektach informatycznych" - czytamy w raporcie. Informatyzacja musi być prowadzona w sposób przejrzysty i efektywny. Realizowane rozwiązania muszą zapewniać możliwie najlepszą efektywność i relację wyników do zaangażowanych środków. Państwo ma pozostać neutralne technologicznie. Zastosowane rozwiązania mają nie zapewnić powszechny dostęp dla obywateli, ale też umożliwić administracji zmianę dostawcy czy usługodawcy rozwiązań informatycznych, jeżeli współpraca z obecnym nie gwarantuje oczekiwanych korzyści.

Do projektów realizowanych zgodnie z założeniami i harmonogramem zostały w raporcie zaliczone m.in.: System Informacyjny Statystyki Publicznej, Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS, [email protected] - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów. Wśród projektów wymagających korekt założeń projektowych i organizacyjnych znalazły się m.in.: pl.ID, Geoportal 2, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), ePUAP 2, budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego, e-Deklaracje 2, e-Podatki i budowa systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Celem strategicznym programu informatyzacji i cyfryzacji, ma być w ujęciu Michała Boniego, stworzenie do roku 2020 spójnego i efektywnego Systemu Informacyjnego Państwa. Wśród działań, które to umożliwią Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wymienia: określenie architektury logicznej systemu, dokonanie uzgodnień międzyinstytucjonalnych w skali kraju, przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych, uwzględnienie standardów i inicjatyw unijnych, zidentyfikowanie luk w podstawowej infrastrukturze technicznej, przygotowanie właścicieli obszarów biznesowych do przejęcia odpowiedzialności za informatyzację.

Kluczową rolę w zapewnieniu powszechnego dostępu do usług e-administracji minister Michał Boni przypisuje systemowi ePUAP. Ma on stać się centralną platformą komunikacyjną i integracyjną dla kontaktów obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną. Mają temu służyć działania zmierzające do popularyzacji wykorzystania profilu zaufanego.

Z całym raportem można zapoznać się na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200