Raport IDC: wzrost wydatków na bezpieczeństwo

Wartość sprzedaży rozwiązań i usług związanych z bezpieczeństwem przekroczy na świecie 100 miliardów USD w roku 2020, a w Europie Środkowo-Wschodniej – 2,29 mld USD. Niestety, w naszym regionie wydatki na bezpieczeństwo będą rosły wolniej, niż w skali globalnej.

Według najnowszego raportu IDC Worldwide Semiannual Security Spending Guide wartość światowego rynku systemów związanych z bezpieczeństwem IT (sprzęt, oprogramowanie, usługi) wzrośnie z 73,7 mld USD w roku 2016 do 101,6 mld USD w 2020. Średnioroczny wzrost wyniesie więc w najbliższych pięciu latach 8,3% rocznie, a więc będzie ponad 2-krotnie wyższy w porównaniu do całkowitych, prognozowanych wydatków na IT.

Natomiast w krajach regionu CEE (Central and Eastern Europe, Europa Centralna i Wschodnia) całkowita wartość tego segmentu rynku w 2016 roku osiągnie 1,73 mld USD, a w roku 2020 wzrośnie do poziomu 2,29 mld USD, co oznacza 7,2-procentowy, średnioroczny wzrost wydatków na bezpieczeństwo. Można ocenić, że około 17% tej wartości przypada na rynek polski, na którym sprzedaż systemów i oprogramowania tej kategorii wyniosła w 2015 roku 291 mln USD (według IDC).

Zobacz również:

Globalny rynek bezpieczeństwa 2016

IDC szacuje, że w 2016 roku największy, 45-procentowy udział w wydatkach będą miały usługi związane z bezpieczeństwem (głównie usługi zarządzania systemami zabezpieczeń), na drugim miejscu plasuje się oprogramowanie (przede wszystkim do zabezpieczania urządzeń końcowych, identyfikacji użytkowników i kontroli dostępu do zasobów IT oraz zarządzania systemami zabezpieczeń i wykrywania luk), a następnie wydatki na rozwiązania sprzętowe (głównie systemy UTM).

Według analityków IDC, w najbliższych latach najszybciej, o 12,2% rocznie rosła będzie sprzedaż oprogramowania do analizy zachowań użytkowników (user behavior analytics).

Na poziom wzrostów wartości rynku w różnych analizowanych kategoriach rozwiązań wpływ mają obserwowane zmiany wykorzystywanych technologii oraz przewidywane modyfikacje przepisów prawnych. Przede wszystkim dotyczy to rosnącej popularności systemów chmurowych i mobilnych oraz tzw. cyfrowej transformacji, które powodują konieczność inwestycji w technologie zabezpieczeń nowej generacji.

Jeśli chodzi o podział geograficzny wydatków na bezpieczeństwo, to w 2016 roku największy będzie rynek USA (31,5 mld USD), a na drugim miejscu uplasuje się Europa Zachodnia (19,5 mld USD).

Wydatki na bezpieczeństwo w regionie CEE

W regionie CEE, w podziale na branże, najwięcej bo 12,6% inwestycji w bezpieczeństwo pochodzi z sektora bankowego, a niewiele mniej, bo 12,2% wydają jednostki centralnej administracji rządowej. Na trzecim miejscu plasują się firmy telekomunikacyjne (10%). Na rynku konsumenckim popyt na technologie związane z bezpieczeństwem IDC ocenia jako „umiarkowany” (5,4% wartości rynku, czyli około 94 mln USD w 2016 roku).

Analitycy IDC przewidują, że w najbliższych latach najwięcej, na poziomie 9,4% rocznie wzrastać będą wydatki administracji publicznej i samorządowej (z 59 mln USD obecnie, do 85 mln USD w roku 2020).

Jeśli chodzi o wielkość firm, to najwięcej w bezpieczeństwo inwestują duże przedsiębiorstwa zatrudniające 500 lub więcej pracowników (60% wartości rynku). Firmy typu MSP – 31,9%, a najmniejsze (mniej niż 10 zatrudnionych osób) wydały na systemy bezpieczeństwa tylko 8,3% całkowitej sumy.

„Największe wyzwania w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, jakie stoją przed firmami z regionu CEE, to konieczność spełnienia nowych europejskich wymagań prawnych (European Global Data Protection Regulation), które mają wejść w życie w maju 2018 roku oraz znalezienie i zatrudnienie specjalistów od bezpieczeństwa, którzy byliby w stanie efektywnie zarządzać infrastrukturą IT i zapewnić ochronę jej zasobów” mówi Mark Child, dyrektor działu badań rynku oprogramowania w IDC.

W efekcie, należy oczekiwać dużego wzrostu udziału usług związanych z bezpieczeństwem (konsulting, integracja i zarządzanie systemami zabezpieczeń), który wzrośnie z 34,6% w roku 2015 do 44% w 2020.

Jeżeli chodzi o kategorie rozwiązań i usług, to w 2016 roku IDC przewiduje, że największy 22,6-procentowy udział będą miały usługi integracyjne, 21,7% - wydatki na sprzęt i oprogramowanie do zabezpieczania systemów sieciowych, a 20,2% - urządzeń końcowych.

Raport IDC: wzrost wydatków na bezpieczeństwo


TOP 200