Raport Deloitte & Touche

Znana firma konsultingowa i audytorska Deloitte & Touche Tohmatsu International oraz IDOM przeprowadziły w kwietniu-maju 1994 r. badania dotyczące penetracji rynku technologii informatycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Ankietę wysłano do ponad 3600 organizacji; otrzymano wyniki od ponad 1000 respondentów. Deloitte & Touche udostępnił dziennikarzom raport, który stanowi wynik tych badań rynkowych. Prezentacja raportu odbyła się 13 grudnia br. w Muzeum Porczyńskich

Znana firma konsultingowa i audytorska Deloitte & Touche Tohmatsu International oraz IDOM przeprowadziły w kwietniu-maju 1994 r. badania dotyczące penetracji rynku technologii informatycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Ankietę wysłano do ponad 3600 organizacji; otrzymano wyniki od ponad 1000 respondentów. Deloitte & Touche udostępnił dziennikarzom raport, który stanowi wynik tych badań rynkowych. Prezentacja raportu odbyła się 13 grudnia br. w Muzeum Porczyńskich

Jak wynika z tego dokumentu stan informatyzacji w naszym rejonie świata nie zadowala respondentów, zarówno jeśli chodzi o stan posiadanego sprzętu komputerowego i oprogramowania, jego właściwości funkcjonalnych, jakości i braku wykwalifikowanej kadry. Jednakże najczęściej podawanym powodem kłopotów z osiągnięciem pożądanego poziomu komputeryzacji jest brak funduszy na modernizację infrastruktury.

W 72% dużych organizacji istnieją stanowiska szefów działów informatyki i to właśnie szefiwie tych działów mają decydujący głos o zakupach nowych technologii oraz kierunkach rozwoju informatyki w przedsiębiorstwie, a także mają oni znaczący wpływ na poziom inwestycji.

Poczynając od str. 25 prezentujemy in extenso raport IDC na ten sam temat, uzupełniający informacje raportu Deloitte & Touche.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200