Ranking platform zarządzania

Ocena użytkowanych platform zarządzania była przedmiotem ankiety przeprowadzonej na rynku amerykańskim z inicjatywy IDG (1500 respondentów). Wyniki ankiety podzielono według dwóch ogólnych typów narzędzi zarządzania: zarządzanie w skali przedsiębiorstwa i zarządzanie LAN. Typowy uczestnik ankiety reprezentował organizację z liczbą co najmniej 5000 stacji klienckich w ośrodku centralnym i 18 000 w całej organizacji.

Ocena użytkowanych platform zarządzania była przedmiotem ankiety przeprowadzonej na rynku amerykańskim z inicjatywy IDG (1500 respondentów). Wyniki ankiety podzielono według dwóch ogólnych typów narzędzi zarządzania: zarządzanie w skali przedsiębiorstwa i zarządzanie LAN. Typowy uczestnik ankiety reprezentował organizację z liczbą co najmniej 5000 stacji klienckich w ośrodku centralnym i 18 000 w całej organizacji.

Ranking platform zarządzania

Ocena szczegółowa produktów

Korzyści ze stosowania platform zarządzania siecią są bezsprzeczne, mimo że żaden z produktów nie jest doskonały. Wyniki rankingu platform zarządzania za 1999 r. pokazują, że użytkownicy są generalnie zadowoleni z posiadanych narzędzi zarządzania siecią, chociaż żaden z produktów nie został specjalnie wyróżniony, a rozbieżności w ocenie tych samych platform (typowe dla tego typu oprogramowania) były czasami dość znaczne.

Mimo braku zdecydowanych zwycięzców na podstawie wyników badań można wyróżnić platformy najbardziej cenione przez użytkowników. Na czele listy rankingowej w kategorii zarządzania przedsiębiorstwem znajduje się Cabletron Spectrum Enterprise Manager i wyprzedza HP Open-View. W kategorii zarządzania LAN najwięcej ocen pozytywnych zebrał zestaw OpenView Hewlett-Packarda (dwa pierwsze miejsca), wyprzedzając ZAC Suite z Network Associates.

Ocenie poddano trzy kluczowe cechy platform zarządzania: skalowalność, integrację z innymi produktami zarządzania, możliwości w zakresie zarządzania, i przeprowadzono ocenę ogólną produktu. Ponadto respondenci odpowiadali na pytanie: w jakim stopniu używane przez nich narzędzia zarządzania spełniają ich oczekiwania (poziom satysfakcji ogólnej). Skala ocen mieści się w przedziale od 60 (zupełnie nie satysfakcjonujące) do oceny najwyższej - 100 (wyjątkowo satysfakcjonująca). Punkty powyżej 90 zaliczono do klasy A; od 80 do 89 do B; od 70 do 79 do C i od 60 do 69 do D.

Wyniki ankiety podzielono według dwóch ogólnych typów narzędzi zarządzania: zarządzanie siecią przedsiębiorstwa i zarządzanie siecią LAN.

Chociaż obszary te często się nakładają, to podstawowym kryterium przynależności jest skala zarządzania. Większość reprezentowanych w tych badaniach firm, dysponujących małymi sieciami, opiera się wyłącznie na platformach zarządzania LAN, podczas gdy firmy współpracujące z klientami przez sieć są bardziej skłonne używać narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem lub obu typów produktów.

Najlepsi w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Cabletron Spectrum Enterprise Manager uplasował się na czele stawki produktów zarządzania w skali przedsiębiorstwa. Produkt ten zebrał najwyższe oceny we wszystkich kategoriach. Użytkownicy są najbardziej zadowoleni ze stopnia skalowalności, dając tu ocenę klasy A (90 punktów).

HP OpenView uplasował się na drugim miejscu w ocenie ogólnej, chociaż produkt zebrał taką samą liczbę punktów za możliwości w zakresie integracji.

Platformy BMC Software Patrol i Tivoli są porównywalne w ocenie ogólnej i możliwościach zarządzania. Patrol ma jednak przewagę w punktacji za skalowalność, integrację i ocenę ogólną (ocena Tivoli obejmuje Tivoli

Management Framework i NetView for OS/390, ponieważ wielu respondentów nadesłało łączną ocenę obu pakietów).

CA Unicenter TNG odbiega od konkurentów w każdej kategorii z wyjątkiem skalowalności. Najniższą ocenę produkt dostał za "całokształt" (81 punktów).

Koszty nabycia i obsługi największych platform dla przedsiębiorstw są często zniechęcające dla użytkowników, ponieważ produkty takie mogą pochłaniać wiele wysiłku w procesie instalowania i na etapie eksploatacji. Dlatego też nawet wtedy, gdy firmy dysponują takimi platformami, często nie użytkują ich efektywnie. Być może jest to jeden z tych powodów, dla których platformy Unicenter i Tivoli są oceniane relatywnie nisko za integrację z innymi narzędziami zarządzania, co jest trochę zaskakujące w świetle tego, iż obaj dostawcy sprzedają swoje produkty jako szkielet systemu zarządzania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200