Ranking platform zarządzania

Liderzy zarządzania LAN

W punktacji platform zarządzania LAN wyraźnie dominują platformy Hewlett-Packarda. HP OpenView ManageX to jedyna platforma w tych badaniach osiągająca klasę A za poziom satysfakcji ogólnej, a jej siostrzana HP OpenView także osiągnęła najwyższe oceny.

Doświadczeni użytkownicy uważają poziom oferowanej przez OpenView ManageX i OpenView skalowalności i integracji z innymi narzędziami za szczególnie wyróżniający się, co może być powodem używania tych platform również do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Z kolei w Intel LANDesk i ZAC Suite z CA skalowalność wymaga jeszcze znacznych ulepszeń. ZAC Suite został jednak oceniony na 87 punktów za możliwości zarządzania.

Microsoft Systems Management Suite (SMS) i ManageWise Novella są ocenione przez użytkowników na tym samym poziomie w kategorii oceny ogólnej. SMS uzyskał lepszą ocenę od ManageWise w kategorii skalowalności, podczas gdy ten drugi ma przewagę w możliwościach integracji i w ocenie ogólnej. SMS i Seagate Desktop Management Suite w kategorii integracji zostały wśród produktów biorących udział w badaniach ocenione najniżej.

Jak można było oczekiwać, analiza wyników ankiet wskazuje, że ocena skalowalności, integracji, możliwości zarządzania i ocena ogólna przekłada się dość dokładnie na poziom satysfakcji ogólnej.

Wniosek generalny jest taki, że koncentrowanie się na ulepszaniu tylko jednej z cech produktu nie jest najlepszym rozwiązaniem: warto skupiać się na poprawianiu oceny całościowej produktu. Czynnik ten jest najlepszym wyznacznikiem poziomu satysfakcji ogólnej i przenosi się w 72 proc. Innymi słowy oznacza to, że jeżeli znana jest ocena ogólna produktu, to w 72 przypadkach na 100 podobny będzie poziom satysfakcji ogólnej.

Skalowalność platformy i zdolności zarządzania są także silnym wyznacznikiem satysfakcji ogólnej, sprawdzającym się w 62 proc. przypadków. Możliwości integracyjne produktu są też ważne, ale ich punktacja w mniejszym stopniu przekłada się na poziom satysfakcji ogólnej.

Porównanie szczegółów

Podstawowa punktacja odzwierciedla opinię wszystkich respondentów używających poszczególnych produktów. Jednak osoby używające danego narzędzia w charakterze podstawowej platformy zarządzania mogą zazwyczaj dostarczyć bardziej gruntownej oceny jej możliwości. W ankiecie poproszono takie osoby o ocenę dwunastu dodatkowych cech używanego przez nich produktu. Wyniki najbardziej godne uwagi są podane w tabelce. Lider w ocenie podstawowej - Spectrum - zdobywa także pierwsze miejsce i w tej ocenie. Produkt jest co najmniej równy konkurentom, a przeważnie wyżej notowany w prawie wszystkich kategoriach.

Spectrum wyróżnia się szczególnie (92 punkty) w wydajności zarządzania. Klasę A także osiąga w skalowalności, możliwości zarządzania i zarządzania konfigurowaniem. Platforma wyróżnia się również zarządzaniem problemami, możliwością optymalizacji sieci i systemu, automatyczną diagnostyką i możliwościami korelowania alarmów.

Jednym z kluczowych mechanizmów, ważnym dla menedżera sieci, jest korelacja alarmów. Spectrum wyróżnia się szczególnie tym, że może przeglądać listy zdarzeń sieciowych i błędów oraz wyciągać z niej pozycje wpływające na działanie innych elementów sieci. Motor izolacji uszkodzeń Spectrum identyfikuje problem, przez co unika się konieczności alarmowania wszystkich urządzeń, których problem nie dotyczy. Spectrum może także usuwać mniejsze problemy.

Platforma Tivoli również została oceniona na dobrym poziomie i uzyskała 89 punktów za poziom spełnianych oczekiwań (satysfakcji ogólnej), co dało jej miejsce tuż za Spectrum. Tivoli uzyskała trochę lepszą ocenę ogólną i w kategoriach zarządzania inwentaryzacją, zarządzania składowaniem i zarządzania bazą danych.

Użytkownicy Unicenter TNG są usatysfakcjonowani w dużo mniejszym stopniu. Produkt punktowany był poniżej ocen swoich konkurentów we wszystkich kategoriach. Użytkownicy postrzegają jego niedostatki głównie w dziedzinie zarządzania inwentaryzacją i integracji z usługami katalogowymi.

BMC Software Patrol nie został dołączony do oceny szczegółowej, ponieważ zbyt mało respondentów używa tego produktu jako platformy podstawowej. Z kolei w kategorii zarządzania LAN prawie 75 proc. respondentów używa jako podstawowej platformy zarządzania siecią lokalną: HP OpenView, SMS i ManageWise. Ponieważ inne produkty zarządzania są używane w charakterze platformy podstawowej przez mniej niż 5 proc. respondentów, analiza oceny tych produktów nie byłaby miarodajna.

OpenView przewyższa SMS w większości kategorii, a użytkownicy są szczególnie zadowoleni z mechanizmów integracyjnych platformy, zarządzania problemami i automatycznej diagnostyki. Odwrotnie OpenView - użytkownicy widzieliby potrzebę ulepszeń w zakresie integracji z usługami katalogowymi i dystrybucji oprogramowania.

O zaletach SMS decyduje zarządzanie inwentaryzacją i dystrybucja oprogramowania, ale wartość produktu obniża najniższa punktacja (78) za możliwość automatycznego korygowania błędów. Ponadto SMS powinien poprawić możliwości automatycznej diagnostyki.

ManageWise odstaje w kategoriach zarządzania serwerem i integracji usług katalogowych. Platformie Novella w sposób widoczny brakuje zarządzania serwerem webowym.

Jeszcze raz to samo...

Ranking platform zarządzania

Ocena podstawowych cech produktów

"Czy zakupiłbyś jeszcze raz posiadane już narzędzia zarządzania, gdybyś miał taką szansę?". Prawie 75 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Decyzja ta nie ma większego związku z ceną, kosztem utrzymania produktu i czasem poświeconym na instalację, a także datą zakupu. W sposób oczywisty odpowiedź ta jest spójna z ogólnym poziomem satysfakcji z posiadanego już pakietu.

Cztery źródła satysfakcji bardziej skłaniają do ponownego zakupu platformy: z zarządzania problemami, z optymalizacji systemu, zarządzania inwentaryzacją i zarządzania konfiguracją. Respondenci, którzy odpowiedzieli negatywnie na pytanie o możliwość ponownego zakupu tej samej platformy, są znacząco mniej usatysfakcjonowani z tych funkcji w swoich produktach.

Nie jest więc zaskoczeniem, że Spectrum to platforma zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa, którą większość użytkowników chciałaby zakupić ponownie. Na drugim miejscu, z dość znaczną różnicą, są platformy Tivoli.

Ocena zarządzania LAN jest mniej zróżnicowana. Największy jest udział użytkowników HP OpenView nie żałujących decyzji zakupu, na drugim miejscu jest SMS, a za nim ManageWise.


TOP 200