Ranking innowacyjności w UE bez zaskoczeń

Pod względem innowacyjności Polska jest w Unii Europejskiej wciąż na jednym z ostatnich miejsc – wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.

ThisIsEngineering/ Pexels

W raporcie dotyczącym Europejskiego Rankingu Innowacyjności, opublikowanym przez Komisję Europejską, podkreśla się, że od 2015 r. wyniki UE w zakresie innowacyjności ogółem poprawiły się o prawie 10 proc. W porównaniu z rokiem ubiegłym wyniki w 2022 r. były lepsze w 19 państwach członkowskich, natomiast w ośmiu pogorszyły się. Do grona liderów innowacji w Unii dołączyła Holandia, Cypr przeszedł do grupy krajów należących do silnych innowatorów, z kolei Estonia została tzw. umiarkowanym innowatorem.

Raport dzieli wszystkie kraje Unii Europejskiej na cztery podstawowe grupy: liderów, silnych oraz umiarkowanych i tzw. początkujących innowatorów. Do liderów innowacji należą kraje uzyskujące w wyniki tym zakresie powyżej 125 proc. średniej UE. Tzw. silni innowatorzy to ci, których wyniki znajdują się w przedziale 100–125 proc. średniej UE. Innowacyjność umiarkowaną określono na poziomie 70–100 proc. średniej UE, natomiast początkujący innowatorzy to ci ze średnią UE poniżej 70 proc.

Zobacz również:

  • Niebawem nabór wniosków w europejskich funduszach na cyfryzację. Do wzięcia jest 4,7 mld euro tylko w tym roku

Według autorów raportu, Szwecja nadal osiąga najlepsze wyniki w UE w zakresie innowacyjności. Inni liderzy innowacji to poza Holandią także Belgia, Dania, i Finlandia. Silnymi innowatorami, ale nie liderami, są Niemcy, Irlandia, Francja, Cypr, Luksemburg i Austria (osiągając wyniki powyżej średniej UE).

Umiarkowanymi innowatorami w Unii Europejskiej są Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Litwa, Malta, Portugalia i Słowenia. Natomiast do początkujących innowatorów należą Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że grupy krajów uzyskujące podobne wyniki są zazwyczaj skoncentrowane geograficznie: liderzy innowacji i najsilniejsi innowatorzy występują głównie w Europie Północnej i Zachodniej, a większość umiarkowanych i początkujących innowatorów znajduje się w Europie Południowej i Wschodniej.

Pod względem średniej innowacyjności w Unii Europejskiej światowi konkurenci w tym zakresie, tacy jak Australia, Kanada, Republika Korei oraz Stany Zjednoczone, mają przewagę nad UE. Jednak UE zmniejszyła lukę w wynikach w stosunku do tych krajów, a od 2021 r. wyprzedziła Japonię.

W ramach przyjętego w lipcu 2022 r. nowego europejskiego planu na rzecz innowacji Komisja Europejska skoncentruje się na zmniejszeniu przepaści innowacyjnej w UE i na zapewnieniu Europie pozycji lidera innowacji na arenie międzynarodowej.

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Marija Gabriel zaznacza, że UE stale poprawia wyniki w zakresie innowacyjności. A program „Horyzont Europa” zapewnia wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom.

Thierry Breton, który jest komisarzem do spraw rynku wewnętrznego, uważa, że konkurencyjność Europy będzie zależeć od zdolności do zajęcia pozycji lidera pod względem technologii i handlu w strategicznych obszarach, takich jak przestrzeń kosmiczna, obrona, wodór, akumulatory, chipy kwantowe i obliczenia wielkiej skali.

„Europejski plan na rzecz innowacji, wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych MŚP, sojusze przemysłowe lub projekty IPCEI już teraz dają rezultaty w postaci wysoce innowacyjnych projektów w całej Europie. W ten sposób przekładamy doskonałość naukową na czołową pozycję pod względem zaawansowania technologii i przemysłu oraz wysokiej jakości miejsca pracy w Europie” - dodał.

Od 2001 r. ranking umożliwia porównanie wyników w zakresie innowacji w państwach UE, innych państwach europejskich i na obszarach sąsiadujących. W jego ramach ocenia się wady i zalety krajowych systemów innowacji, co umożliwia państwom określenie obszarów, którymi muszą się zająć.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200