Ranking firm komputerowych w pierwszym półroczu 1993r.

Epilog - odsłona piersza

Epilog - odsłona piersza

Minęło już kilka tygodni od ukazania się raportu ComputerWorld, zawierającego ranking 160 największych firm komputerowych działających na polskim rynku. Podobnie jak poprzednio Raport został przedrukowany przez wiele innych gazet i czasopism, a bardzo często zdarza się, że jest on także cytowany zarówno przez firmy, jak i przez dziennikarzy. Otrzymaliśmy kilkanaście listów z uwagami, które w większości dotyczą metodologii, a nie meritum sprawy. Już myśleliśmy, że nikt nie będzie protestował w swojej własnej sprawie i będzie nieciekawie. Okazało się, że nasi Czytelnicy będą mieli jednak okazję do zapoznania się na łamach ComputerWorlda z ostrymi i mamy nadzieję stojącymi na wysokim poziomie polemikami. Jeśli do nich dojdzie, z naszej strony dołożymy wszelkich starań, żeby tak rzeczywiście było. Nie szukamy natomiast taniej sensacji i zdajemy sobie sprawę, że dla wielu firm Raport działać może jak samosprawdzająca się przepowiednia. Dlatego, jeśli ktoś uważa, że został pokrzywdzony i rzeczywiste obroty danej firmy są większe niż nasze estymacje, jesteśmy gotowi przyznać się do takiego błędu. Wymagamy jednak, co zawsze uparcie powtarzamy, potwierdzenia każdego sprostowania oficjalnymi dokumentami.

Dotarły do nas także protesty od prezesów firm, którzy nie znaleźli ani minuty czasu na rozmowę w trakcie przygotowywania Raportu, a teraz poświęcają godziny na telefoniczne rozmowy połączone czasem z groźbami. Statystycznie rzecz biorąc wśród firm, których wyniki musieliśmy oszacować ze względu na brak jakiejkolwiek od nich odpowiedzi, protestuje teraz mniej niż 5% !

Nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi bo oznaczać to tylko może, że nasze oszacowania były nadto optymistyczne, czyli dla tych firm korzystne. Wyciągamy stąd wniosek na przyszłość, żeby estymacje takie były robione raczej z niedomiarem niż z nadmiarem. Odwrócenie proporcji nie byłoby też dobrym rozwiązaniem ale uważamy, że jeśli będzie nawet 50% protestujących firm to do takiej "pomyłki" mamy prawo.

Jako uzupełnienie opublikowanej listy rankingowej przedstawiamy kolejne 30 firm, które zajęły miejsca od 161 do 190. Gratulujemy i życzymy wzrostu w przyszłości (tab.).

Sporo emocji wzbudziły również komentarze do rankingu. W naszym odczuciu poświęciliśmy na nie zbyt mało miejsca w samym Raporcie Specjalnym. Staramy się uzpełnić tę stronę raportu publikując zestawienia statystyczne w kolejnych nr. CW. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy udzielić odpowiedzi na postawione w Raporcie pytanie przez p.T.Chlebowskiego: dlaczego jedne firmy rozwijają się szybciej od innych? Jeden z aspektów rozważył autor tego pytania, o innych napiszemy wkrótce.

Rozważając takie sprawy będziemy podpierać się z jednej strony danymi z przeszłości, a z drugiej tym co obecnie się na rynku dzieje. Wszystko wskazuje, że mimo niskich, zimowych temperatur atmosfera na rynku komputerowym będzie w grudniu i styczniu bardzo gorąca. Następują bowiem ogromne przewartościowania i zmiany struktur handlowych. Obserwujemy bardzo duże sukcesy, które gwarantują, a przynajmniej dają ogromne potencjalne możliwości rozwoju niektórych firm, a jednocześnie praktycznie całkowity zanik działalności innych firm niegdyś gigantów i wielkich tego rynku.

Żeby posłużyć się tylko pozytywnym przykładem, to do pierwszej grupy należy zaliczyć Digitala, który podpisując ponad 20 mln (w USD) kontrakt z PKP należy jednocześnie do liderów w tej grupie. Z dużą niecierpliwością oczekujemy też na wystawę Komputer Expo, w trakcie której zapewne zostaną ogłoszone (jeśli nie wcześniej) wszystkie zmiany w oficjalnych strukturach dystrybucyjnych, dokonane przez największych vendorów. Wszystko wskazuje na to, że zmiany takie są nieuniknione i raczej już dzisiaj nie są one dla zainteresowanych zaskoczeniem, choć nie są także miłą niespodzianką.


TOP 200