Rady nadzorcze powinny dyskutować o strategiach IT

W zarządach przedsiębiorstw panuje ogólne przekonanie, że znaczenie IT wzrosło w ciągu ostatnich lat. Jednak, jak pokazują najnowsze badania Deloitte, zarządy powinny podjąć działania, żeby to udowodnić.

W zarządach przedsiębiorstw panuje ogólne przekonanie, że znaczenie IT wzrosło w ciągu ostatnich lat. Jednak, jak pokazują najnowsze badania Deloitte, zarządy powinny podjąć działania, żeby to udowodnić.

Według badania (The Bard and Information Technology Strategies) jedynie 11% rad nadzorczych omawia kwestie związane z IT na każdym spotkaniu. 22% z 455 respondentów, wszyscy spośród dyrektorów firm o dochodach powyżej miliarda dolarów, wini strategię IT za nieudolność firmy w osiąganiu jej celów. Jednak respondenci nie planują pracy nad jej doskonaleniem: 52% z nich twierdzi, że zarząd nie poświęci na kwestie związane z przyjęciem odpowiedniej strategii w IT więcej czasu w ciągu najbliższych trzech lat ponad to, ile poświęca go obecnie. Kenneth Porrello, dyrektor Deloitte Consulting, który opracował badanie, mówi, że "Najczęściej podawaną przyczyną braku chęci poświęcenia więcej czasu na kwestie związane z IT jest jego brak. Głównym czynnikiem wzrostu wymagań zarządów były kwestie kompromisów". Problemy z komunikacją przyczyniają się do podziałów: "Dyrektorzy zwykle nie są otwarci na sugestie CIO z uwagi na brak ekspozycji" - twierdzi Porrello. CEO i CIO powinni określić, czy ich zespoły poświęcają wystarczająco dużo czasu na dyskusje o kwestiach IT, a jeśli nie - w jaki sposób mogą ten czas wygospodarować.

Zobacz również:

Według Porrello, CIO powinni szukać okazji do współdziałania z zarządem, żeby lepiej rozumieć jego potrzeby, poznać sposoby komunikacji pomiędzy członkami, dowiedzieć się, na jakich informacjach im zależy i w jaki sposób chcieliby współpracować z najwyższą kadrą zarządzającą w firmie. "Osiągnij zrozumienie osobowości i kultury zarządu. Współpracuj również z CEO i innymi członkami kadry menedżerskiej, aby zrozumieć ich plany długoterminowe, oraz miej takie podejście do pracy z zarządem, aby zharmonizować swoje wysiłki z ich wysiłkami". "Zestrojenie strategii IT z celami całej firmy jest kluczowe. Członkowie zarządu są zainteresowani, by brać udział w tworzeniu strategii i celów biznesowych przedsiębiorstwa, bez względu na to, jaki jest stopień ich elastyczności" - twierdzi Porrello.


TOP 200