Radomska fabryka z ERP i BI

Na początku 2011 r. Radomska Fabryka Farb i Lakierów RAFIL po latach pracy na mało funkcjonalnym oprogramowaniu zdecydowała się na kompleksowe wdrożenie zaawansowanego systemu ERP i narzędzi analitycznych klasy Business Intelligence.

Do tej pory dział kontrolingu w firmie RAFIL nadzorował sprzedaż i wydajność pracowników, ale analizy były wykonywane na zasadzie prostych zestawień excelowych i oparte były na dziesiątkach stron wydruków, co pochłaniało wiele czasu i wymagało zaangażowania grona pracowników. Cały obszar działania firmy był obsługiwany programami wykonanymi w systemie DOS. Brak możliwości szybkiej i wielowymiarowej analizy danych ograniczał kierownictwu możliwość szybkiego i w pełni skutecznego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość rynkową. Firma zdecydowała się na wdrożenie systemu ERP humansoft Hermes SQL. Ze względu na specyfikę działalności RAFIL eksperci wdrożeniowi Humansoft podjęli się realizacji "pod klucz" rozwiązań do obsługi procesów produkcyjnych. Gotowy system obejmie działy sprzedaży, marketingu, księgowości, technologii i zabezpieczeń produkcji oraz dział jakości i rozwoju produktów. Termin zakończenia projektu upływa 31 grudnia br. Firma zdecydowała się też na wdrożenie narzędzia do analiz biznesowych QlikView. Wdrożenie w firmie trwało dwa miesiące i objęło trzy obszary działalności firmy: kontroling sprzedaży, finansowy oraz analizę not kaucyjnych.

Zobacz również:


TOP 200