Radio w trakcie konsolidacji

Symbol Technologies zaprezentowała koncepcję nowej architektury sieci bezprzewodowych Wi-NG (Wireless Next Generation), która ma istotnie ułatwić i uprościć budowę uniwersalnych, bezprzewodowych sieci korporacyjnych wykorzystujących różne standardy w jednolitym systemie.

Symbol Technologies zaprezentowała koncepcję nowej architektury sieci bezprzewodowych Wi-NG (Wireless Next Generation), która ma istotnie ułatwić i uprościć budowę uniwersalnych, bezprzewodowych sieci korporacyjnych wykorzystujących różne standardy w jednolitym systemie.

Wi-NG jest odpowiedzią na potencjalne problemy, które może wywołać dynamiczny rozwój technologii bezprzewodowych i pojawianie się dużej liczby nowych standardów. IEEE 802.11a /b/g/n (Wi-Fi), Bluetooth, RFID, Ultrawideband, ZigBee, WiMAX, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA (zwane Super 3G) to tylko niektóre, najlepiej znane przykłady rozwijanych obecnie technologii transmisji radiowej.

Nie ulega wątpliwości, że w najbliższych latach następować będzie stopniowa popularyzacja systemów wykorzystujących transmisję radiową. Jedną z największych jej barier jest właśnie duża liczba ciągle modyfikowanych i ulepszanych standardów, które dobrze pasują do różnych zastosowań, ale są między sobą niezgodne i trudne do jednolitego zarządzania.

Platforma Wi-NG

Idea Wi-NG została oparta na znanej koncepcji tzw. przełączników bezprzewodowych (wireless switch) - urządzeń, które centralnie kontrolują i zarządzają bezprzewodowymi stacjami dostępowymi Wi-Fi. Symbol zamierza rozszerzyć ich funkcjonalność również o możliwości obsługi innych systemów i standardów radiowych, jak np. ZigBee czy WiMAX. Centralny system zarządzania ma umożliwić ograniczenie lub eliminację interferencji sygnałów radiowych, przekazywanie połączeń i odpowiedni do wymagań poziom zabezpieczeń dostępu.

Wi-NG nie jest tylko ogólną ideą - już w lipcu br. mają się pojawić pierwsze produkty przynajmniej częściowo realizujące ten pomysł. Na początek będzie to aktualizacja oprogramowania dla stacji dostępowych Symbol AP5131, który umożliwi automatyczne tworzenie sieci mesh, czyli de facto topologii P2P zrealizowanej na poziomie sieci radiowej. Będzie to korzystne w miejscach, gdzie występują problemy z propagacją sygnału i doprowadzeniem go do każdego urządzenia dostępowego. Jedną z kluczowych w praktyce funkcji Wi-NG ma być ulepszony mechanizm przekazywania połączeń (Symbol posługuje się pojęciem switch-assisted roaming). Będzie on na bieżąco analizować stan połączeń i automatycznie optymalizować kanały transmisji, nie czekając na obniżenie siły sygnałów poniżej określonego progu, jak w przypadku rozwiązań klasycznych. Ingerencja przełącznika w warunki transmisji będzie mieć miejsce również wtedy, gdy zmienią się obciążenie stacji dostępowej lub wymagania aplikacji klienckiej na dostępne pasmo transmisji.

Wiele sieci, jeden stróż

Na wrzesień przedstawiciele Symbola zapowiadają nowe oprogramowanie dla bezprzewodowych przełączników WS5100, które wprowadzi możliwość przełączania w warstwie trzeciej i pozwoli na tworzenie wielu podsieci w jednym systemie bezprzewodowym Wi-Fi. Tego typu przełączniki są już oferowane m.in. przez Cisco Systems. Mechanizm ten istotnie ułatwi zarządzanie siecią. Dla obecnych użytkowników tego sprzętu aktualizacje oprogramowania dla AP5131 i WS5100 mają być dostępne bezpłatnie.

Oprogramowaniu dla przełączników ma towarzyszyć aplikacja narzędziowa RF Management, umożliwiająca centralną analizę całego środowiska sieci bezprzewodowej, np. siły i zasięgu sygnałów radiowych. Pakiet RF Management ma kosztować około 1 tys. USD. Przed końcem tego roku Symbol zamierza też wprowadzić na rynek nową generację przełączników bezprzewodowych realizujących podstawowe założenia Wi-NG. Urządzenia określane jako RF Switch będą obsługiwać nie tylko sieci Wi-Fi, ale również RFID oraz roaming z sieciami GSM. Oprogramowanie przełączników RF będzie m.in. umożliwiało zdalną konfigurację i zarządzanie czytnikami RFID. Ceny nowej generacji przełączników nie zostały jeszcze ustalone.

Nowa generacja przełączników bezprzewodowych będzie też wyposażona w funkcje przekazywania połączeń między różnymi typami sieci - np. między siecią GSM i Wi-Fi. Umożliwi to łatwą budowę w biurze lub firmie systemu wykorzystującego połączenia VoIP. Pełną funkcjonalność będzie jednak można uzyskać tylko w systemach wykorzystujących urządzenia klienckie Symbola wyposażone w zakupione od DiVitas Networks oprogramowanie zarządzające.

Na wszystkich zakresach

Połączenie funkcjonalności różnych sieci radiowych w jednym urządzeniu może być atrakcyjne w niektórych zastosowaniach, np. w systemach do obsługi magazynów, liniach produkcyjnych lub sklepach, gdzie RFID może być wykorzystywane do zbierania informacji o przepływie towarów lub produktów, a Wi-Fi do ich przekazywania i wymiany z lokalnym systemem zarządzającym, a radiowe sieci WAN (3G, WiMAX) do komunikacji z centralnym systemem ERP. Z kolei możliwość przenoszenia sesji logicznych między różnymi sieciami radiowymi bez zrywania połączenia tworzy fundament dla uniwersalnych sieci radiowych przyszłości, nie tak odległej, jak mogło nam się jeszcze niedawno wydawać. Klienci są zainteresowani wykorzystaniem różnych technologii, ale nie zamierzają płacić za nie premii, zwłaszcza gdy bariery techniczne dla takich sieci szybko znikają. Radio uniwersalne typu SDF (Software-Definied Radio) pojawi się wcześniej niż można się tego dziś spodziewać.


TOP 200