Radio dobrze nastrojone

Takiego produktu jeszcze nie było. Firma Wavelink opublikowała Wavelink Managed Security - pierwszą zintegrowaną platformę pozwalającą na zarządzanie sieciami bezprzewodowymi 802.11, urządzeniami w nich pracującymi oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Takiego produktu jeszcze nie było. Firma Wavelink opublikowała Wavelink Managed Security - pierwszą zintegrowaną platformę pozwalającą na zarządzanie sieciami bezprzewodowymi 802.11, urządzeniami w nich pracującymi oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Zintegrowanie tylu funkcji w jednym pakiecie - bardzo pożądane z punktu widzenia firmy wdrażającej sieci czy operatora hot spotów - stało się możliwe dzięki przejęciu przez Wavelink firmy AirPrism, która opracowała oprogramowanie do zarządzania urządzeniami przenośnymi.

Wszystko w jednym

Centralna konsola Wavelink Managed Security umożliwia scentralizowane zarządzanie politykami konfiguracji i bezpieczeństwa, a jednocześnie prezentuje administratorowi kompleksowe informacje na temat stanu sieci. Daje ponadto możliwość blokowania zdalnych urządzeń, a także wykonywania kopii ich konfiguracji na centralny serwer oraz ich automatyczne odtwarzanie z mechanizmem checkpoint restart (rozpoczęcie pobierania danych od momentu, w którym transmisję przerwano).

Oprogramowanie AirPrism oferuje mechanizmy optymalizacji parametrów pracy klientów sieciowych do lokalnych warunków oraz możliwość rekonfiguracji adresu IP bez konieczności interwencji użytkownika. W pakiecie zintegrowano Mobile Manager Authentication Server - samodzielny serwer RADIUS, pozwalający na uwierzytelnianie użytkowników w centralnej bazie LDAP.

Producent zapowiada, że wkrótce z pakietem Wavelink Managed Security zostanie zintegrowane oprogramowanie klienckie firmy Funk Software, które pozwoli na scentralizowane definiowanie i wymuszanie reguł bezpieczeństwa. Z kolei na bazie porozumienia z firmą AirMagnet pakiet WMS będzie wzbogacony o funkcje wykrywania wrogich stacji bazowych i klientów WLAN. Aplikacja może także kontrolować komunikację pod kątem ataków typu DoS, m.in. przez zliczanie prób logowania.

Cena wygody

Wavelink Managed Security jest już dostępny, jednak komponent AirPrism będzie dołączony w drugim kwartale 2005 r. Cena licencji na 25 elementów sieci bezprzewodowej i 26 użytkowników wynosi 9,7 tys. USD. Serwer RADIUS - licencja na 25 równoczesnych użytkowników Mobile Manager Authentication Server kosztuje 1,4 tys. USD.

Czyste powietrze

W dziedzinie bezpieczeństwa sieci WLAN trwa wyścig na funkcje. Firma AirDefense przygotowała nowy produkt - AirDefense Personal. Oprogramowanie działa podobnie do osobistej zapory ogniowej. Wymusza stosowanie się do polityki bezpieczeństwa na komputerach przenośnych, kiedy użytkownicy znajdują się poza biurem. Gdy użytkownik podłącza się do publicznego punktu dostępowego, oprogramowanie zapewnia, że będą przestrzegane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Chroni także przed atakami typu man-in-the-middle. Produkt można pobrać ze strony AirDefense - do zastosowań indywidualnych bezpłatnie.


TOP 200