Rada godzi autorów

Aby zakończyć spór wokół interpretacji art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zdecydowała się oficjalnie przedstawić swoje stanowisko i wspomóc wszystkie działania mogące wzmocnić podstawowy cel istnienia ustawy.

Aby zakończyć spór wokół interpretacji art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zdecydowała się oficjalnie przedstawić swoje stanowisko i wspomóc wszystkie działania mogące wzmocnić podstawowy cel istnienia ustawy.

W uchwale z 8 czerwca br. czytamy m.in.:

"Rada PIIiT wyraża stanowczą wolę współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Rynek Oprogramowania (PRO) oraz z przedstawicielami Business Software Alliance (BSA) na rzecz zmniejszenia w Polsce stopnia użytkownika nielicencjonowanego oprogramowania traktując to jako najważniejszy czynnik rozwoju polskiego rynku informatycznego i jego międzynarodowej wiarygodności - jeżeli działania te nie będą godzić w legalne interesy innych firm.

Rada PIIiT godzi się z interpretacją art. 20 ustawy, że elementy sprzętu komputerowego mogące w przyszłości dokonywać uzasadnionego technicznie i ekonomicznie zapisu znaczących części audio i fonograficznych, są podobne do magnetofonów i magnetowidów przeznaczonych do użtkowania prywatnego, ale jednocześnie stwierdza, że będzie dbać o ograniczenie wprowadzania opłat wyłącznie do części sprzętu komputerowego mogących służyć tym celom.

Rada PIIiT, uznając trud polskich twórców i producentów oprogramowania, nie widzi jednak obecnie logicznie uzasadnionych możliwości uznania ich praw do redystrybucji środków z tytułu pkt 2 art. 20 ustawy, przy czym szanuje ich prawo do starania się o taką interpretację.

Rada PIIiT podtrzymuje swoje stanowisko o niezbędności powstania i szybkiego rozwoju Agencji Ochrony Praw Autorskich Informatyki i Telekomunikacji, prowadzonej przez PRO i będzie wspierać tworzenie Polskiego Rejestru Oprogramowania poprzez jego promocję pośród członków Izby oraz wspieranie finansowe w miarę potrzeb i możliwości finansowych Izby".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200