Rada Nadzorcza ZUS odwołała Adama Kapicę

Pełnił on funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za informatykę, w tym wdrożenie systemu KSI ZUS. Wniosek o jego odwołanie złożył Lesław Gajek, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Lesław Gajek, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, złożył wniosek o odwołanie Adama Kapicy ze stanowiska wiceprezesa zarządu Zakładu. Wczoraj (14 marca) przyjęła go Rada Nadzorcza ZUS. Adam Kapica odpowiadał za informatykę, w tym wdrożenie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. "Brak określonych struktur projektu, nieprzyporządkowanie konkretnych obowiązków poszczególnym osobom biorącym w nim udział, a także prowadzenie wdrożenia na zasadzie pospolitego ruszenia" - to główne zarzuty stawiane obecnemu szefowi projektu KSI ZUS przez Lesława Gajka.

Prezes ZUS przedstawił już kandydaturę nowego członka zarządu odpowiedzialnego za informatykę. Ma być to ktoś z Zakładu, pracujący już przy wdrożeniu KSI ZUS. O powołaniu nowego wiceprezesa Rada Nadzorcza Zakładu ma zadecydować w przyszłą środę (21 marca).

Zobacz również:

  • Po pandemii liderzy firm stawiają na odporność ich biznesów

Zmiana szefa projektu KSI ZUS, a także całkowita zmiana sposobu jego prowadzenia ma zapobiec dalszym opóźnieniom. W połowie 2000 r. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiadali, że pod koniec marca br. Zakład udostępni ubezpieczonym informacje o ich kontach emerytalnych. Już teraz wiadomo, że to kolejne zobowiązanie nie zostanie dotrzymane. Konieczne byłoby bowiem wcześniejsze uruchomienie na komputerze mainframe Systemu Ewidencji Kont i Funduszy (SEKiF), którego głównym zadaniem jest rozliczanie operacji 20 mln ubezpieczonych i 2,2 mln płatników. Stanowi on jedną z części KSI ZUS.

Tymczasem udało się dopiero przeprowadzić wstępne testy systemu SEKiF. Obecnie trwa poprawianie błędów. Opracowywano również - we współpracy z Prokom Software SA - szczegółowy harmonogram dalszych prac nad uruchomieniem systemu, uwzględniający m.in. wprowadzenie niezbędnych poprawek. Według wcześniejszych zapowiedzi SEKiF miał być gotowy do końca 2000 r.

***

<I>Więcej w CW 12/2001 z 19 marca br.</I>

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200