Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych

Projekt ustawy określa zasady wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym pieniądza elektronicznego zdefiniowanego w polskim prawie bankowym. Przyjęcie ustawa bedzie dopełnieniem jednego z niezbędnych wymogów legislacyjnych w procesie starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej.

Na wczorajszym posiedzeniu (19 lutego) Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych dostosowujący polskie prawo do obowiązującego w krajach Unii Europejskiej. Określa on zasady wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym pieniądza elektronicznego. Definiuje prawa i obowiązki stron umów o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz zasady tworzenia, działalności oraz nadzoru, a także likwidacji instytucji pieniądza elektronicznego. Projekt wprowadza - nie istniejące dotychczas w obrocie - pojęcie agenta rozliczeniowego (jest nim bank lub inna osoba prawna zawierająca umowy o przyjmowaniu zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych) i akceptanta (przedsiębiorca zawierający umowę z agentem rozliczeniowym).

W definicji pieniądza elektronicznego projekt ustawy odwołuje się do obowiązującego prawa bankowego, według którego pieniądz elektroniczny jest wartością pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji, jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość, jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji i na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne.

Zobacz również:

Zdaniem rządu, Polska musi dostosować przepisy rynku finansowego do wymogów Unii Europejskiej w zakresie transakcji z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych i według dyrektywy Parlamentu Europejskiego, także o podejmowaniu i prowadzeniu działalności oraz nadzoru przez instytucje pieniądza elektronicznego.