Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne

Zgodnie z poprawką, każda firma pragnąca eksploatować na terenie kraju jakąkolwiek międzynarodową sieć telekomunikacyjną musi wystąpić o stosowne zezwolenie.

Rada Ministrów na wczorajszym posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zaproponowano w niej głównie zmianę zapisów dotyczących prowadzenia międzynarodowej działalności telekomunikacyjnej.

Zgodnie z poprawką, wszystkie podmioty, które chcą na terenie Polski eksploatować transgraniczne sieci telekomunikacyjne, muszą otrzymać odpowiednie zezwolenie. Jego uzyskanie jest niezależne od charakteru wykorzystywania i rodzaju usług świadczonych przez te sieci.

Zobacz również:

  • Telegram otrzymał 5 milionów Euro kary za łamanie prawa

Wprowadzenie nowelizacji oznacza, że każda firma korzystająca z międzynarodowej sieci, i to niezależnie czy jej sieć jest wykorzystywana do świadczenia usług publicznych, czy też jest fragmentem większej infrastruktury telekomunikacyjnej, musi o takie zezwolenie zwrócić się do Urzędu Regulacji Telekomunikacji..

Rząd twierdzi, że poprawka ma charakter porządkujący i została wprowadzona ze względu na "zwiększenie zakresu nadzoru nad eksploatacją międzynarodowych publicznych sieci telekomunikacyjnych o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także ochrony interesu podmiotów działających na polskim rynku telekomunikacyjnym". Ma ona bezpośredni związek z głośną sprawą światłowodu położonego wzdłuż gazociągu jamalskiego.

Nowelizacja teraz musi zostać przyjęta przez Sejm.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200