Rada Ministrów przeznaczy 1,1 mld zł na rozwiązanie problemu roku 2000

Rada Ministrów zaakceptowała sprawozdanie z realizacji harmonogramu prac zmierzających do rozwiązania problemu roku 2000 wraz z oceną sytuacji i ewentualnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Na wyeliminowanie podstawowych zagrożeń związanych z tym problemem, mających wpływ na funkcjonowanie państwa i obsługę obywateli, Rada Ministrów zamierza przeznaczyć 1,1 mld zł. Dotychczas wydano w tym celu ok. 95 mln zł.

Rada Ministrów zaakceptowała sprawozdanie z realizacji harmonogramu prac zmierzających do rozwiązania problemu roku 2000 wraz z oceną sytuacji i ewentualnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Na wyeliminowanie podstawowych zagrożeń związanych z tym problemem, mających wpływ na funkcjonowanie państwa i obsługę obywateli, Rada Ministrów zamierza przeznaczyć 1,1 mld zł. Dotychczas wydano w tym celu ok. 95 mln zł.

Ocena przygotowań kraju do roku 2000 zmienia się ostatnio na korzyść. Powierzenie obowiązków koordynacji działań ministrowi spraw wewnętrznych i administracji daje szansę na realizację przyjętego "Narodowego Planu Działania w Sprawie Problemu Roku 2000" - twierdzą przedstawiciele rządu.

Niezbędne jest jednak współdziałanie wszystkich szefów resortów, wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej oraz sektora prywatnego. W tym celu, na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi, przygotowano do przedyskutowania i przedłożenia do akceptacji premierowi następujące dokumenty:

- szczegółowy harmonogram realizacji "Narodowego Planu Działania" z analizą kosztów;

- projekty decyzji zobowiązujących wojewodów i osoby reprezentujące Skarb Państwa w spółkach akcyjnych do wydawania podległym jednostkom gospodarczym i samorządowym poleceń dotyczących problemu roku 2000;

- zasady dotyczące przygotowywania planów awaryjnych jako wytycznych do budowy takich planów we wszystkich urzędach, instytucjach i organizacjach gospodarczych.

Niezależnie od tego uruchomiono projekt finansowany z udzielonego przez Bank Światowy grantu, dzięki któremu zostaną zrealizowane podstawowe zadania wspierające czynności koordynacyjne w skali kraju. Są to m.in. organizacja konferencji regionalnych, założenie potrzebnych baz danych oraz przygotowanie strony WWW. Serwis internetowy jest już w końcowej fazie realizacji. Strona ta będzie pełnić rolę informacyjno-instruktażową o problemie roku 2000. Będzie także informować o stanie prac przygotowawczych w skali kraju i podejmowanych inicjatywach.

Opracowano również scenariusz kolejnych konferencji regionalnych, które zostaną uruchomione natychmiast po przedyskutowaniu propozycji z przedstawicielami regionów.