Rada Bankowości Elektronicznej nierada

Dopiero w marcu przyszłego roku zakończy się proces standaryzacyjny wspólnej sieci bankowości elektronicznej

Dopiero w marcu przyszłego roku zakończy się proces standaryzacyjny wspólnej sieci bankowości elektronicznej.

Od ponad roku prowadzone są w Polsce prace nad wdrożeniem wspólnego standardu bankowości elektronicznej. Początkowo zajmował się tym Komitet Organizacyjny ds. Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej, obecnie prace nad projektem koordynuje Rada Bankowości Elektronicznej (RBE), działająca przy Związku Banków Polskich. Według wcześniejszych zapewnień, od przyszłego roku banki miały zacząć korzystać już ze wspólnej sieci bankowości elektronicznej. Miało to ułatwić ok. 8 tys. polskich użytkowników systemów typu home & corporate banking korzystanie z usług kilku banków, stosujących aktualnie niezgodne ze sobą rozwiązania.

Przedstawiciele Rady stwierdzają jednak, że proces standaryzacji zakończy się dopiero w marcu 1999 r. Wtedy będą opublikowane wszystkie komunikaty niezbędne do obsługi EDIFACT-u (Electronic Data Interchange For Administration Commerce & Transport), standardu wykorzystywanego przez wspólną sieć bankowości elektronicznej. Według ich opinii, dopiero za 2-3 lata zostanie on powszechnie przyjęty, kiedy to banki i producenci oprogramowania dostosują swoje rozwiązania do EDIFACT-u. Nad jego rozwojem będzie czuwać specjalnie powołany Komitet ds. Standaryzacji Elektronicznej Wymiany Danych. Rada przyjęła założenie, że jedna firma informatyczna opracuje standard, który będzie następnie bezpłatnie udostępniony innym producentom i bankom.

Wspólna sieć

Pod koniec września br., na posiedzeniu Rady Bankowości Elektronicznej, swoje plany dotyczące stworzenia wspólnej sieci bankowości elektronicznej przedstawi Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank SA. Zostało ono wybrane przez banki wchodzące w skład Rady, jako firma, która zbuduje ewentualnie sieć i będzie zajmować się warstwą organizacyjną tego przedsięwzięcia. Propozycje Telbanku będą dotyczyć m.in. organizacji zarządzania kluczami i wdrażania standardów. Plany te muszą zaakceptować następnie członkowie RBE.

Jeśli warszawska spółka telekomunikacyjna zostanie oficjalnie wybrana na wykonawcę sieci, być może prace nad jej stworzeniem nabiorą tempa. Klienci uzyskaliby tym samym dostęp do oferowanych przez nią usług wcześniej niż za 2-3 lata - szacują przedstawiciele Rady Bankowości Elektronicznej. Telbank, oprócz usług telekomunikacyjnych, miałby opracować także odpowiednią infrastrukturę bezpieczeństwa, zarządzać publicznymi kluczami uczestników projektu i nawiązać współpracę z firmami informatycznymi, które oferowałyby oprogramowanie do bankowości elektronicznej.

Aplikacje

Ostatecznie, jeszcze przed swoim rozwiązaniem, Komitet zrezygnował z opracowania jednego rozwiązania do przeprowadzania transakcji elektronicznych. "Zdecydowaliśmy się natomiast na stworzenie odpowiednich standardów dotyczących rodzaju przesyłanej informacji, szyfrowania i wyboru protokołu transmisyjnego X.435 przeznaczonego dla EDIFACT-u" - mówi Paweł Łysakowski, kierownik zespołu wykonawczego w Komitecie Organizacyjnym. Ustandaryzowane mają być także podstawowe usługi - polecenia przelewów, sprawdzanie salda i oprocentowania lub polecenia zapłaty.

Członkowie Rady Bankowości Elektronicznej

Bank Amerykański w Polsce, Bank Energetyki, Bank Gdański, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Przemysłowo-Handlowy, Bank Rozwoju Eksportu, Bank Śląski, Bank Wschodnio- Europejski, Citibank Poland, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Górnośląski Bank Gospodarczy, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Kredyt Bank, Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie, Polski Bank Rozwoju, Powszechna Kasa Oszczędności, Powszechny Bank Kredytowy, Societe Generale, Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank, Wielkopolski Bank Kredytowy, Związek Banków Polskich

Zadania Rady Bankowości Elektronicznej

1. Dążenie do stworzenia bezpiecznej infrastruktury dla systemów bankowości i biznesu elektronicznego.

2. Określanie standardów i organizowanie prac standaryzacyjnych dla wszystkich aspektów bankowości elektronicznej.

3. Współpraca z organami administracji państwowej i Narodowym Bankiem Polskim w opracowywaniu projektów regulacji prawnych w zakresie operacji elektronicznych w Polsce.

4. Organizowanie współpracy członków Rady w zakresie określania jednolitej strategii promocji bankowości i biznesu elektronicznego w Polsce oraz podejmowanie wspólnych działań w tym zakresie.

5. Organizowanie współpracy członków Rady w tworzeniu wspólnej infrastruktury technicznej dla funkcjonowania systemów bankowości i biznesu elektronicznego w Polsce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200