Racjonalny Software

Wyraźnie wzrasta znaczenie IBM Software Group rozbudowywanej intensywnie przez przejęcie siedmiu firm w ubiegłym roku i Think Dynamics w bieżącym. Ta część Big Blue przy kilkunastoprocentowych obrotach wypracowuje już ponad 30-proc. zysków całego koncernu.

Rywale tacy jak Oracle, Sun czy BEA Systems wyraźnie zaczynają odczuwać ofensywę IBM. Z Microsoft - światowym liderem oprogramowania - trwa walka o przyszły kształt architektur IT oraz narzędzi programowania: jednowymiarowy model windowsowy z platformą .Net - kontra heterogeniczne, federacyjne podejście IBM, oparte na otwartych standardach z technologiami J2EE na pierwszym planie. Serwery messagingu i współpracy, bazy danych, produkty do zarządzania i ochrony - to kolejne obszary współzawodnictwa.

Mimo tej rywalizacji Mike Davlin, szef Rational Software (firmy przejętej przez IBM w grudniu ub.r. za 2,1 mld USD) jednoznacznie zadeklarował podczas tegorocznej sierpniowej konferencji użytkowników narzędzi Rational Software, że platforma .Net pozostanie drugą obok J2EE podstawą dla tworzenia narzędzi programistycznych IBM Rational.

Zobacz również:

z klocków Lego

Automatyzacja, integracja i upraszczanie przy projektowaniu stają się powoli standardami: programiści mają je tworzyć szybciej i prościej. Budowanie aplikacji z komponentów w pewnym stopniu przypomina tworzenie budowli z klocków Lego. Nie wymaga to znajomości starych języków programowania, migracja na nowsze rozwiązania staje się stosunkowo prosta dzięki nowoczesnym narzędziom. Architektury projektowania aplikacji wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania na konkretne usługi biznesowe.

Po analizie biznesowej posiadanych atutów, zdefiniowaniu własnych potrzeb i procesów biznesowych przeprowadza się modelowanie aplikacji i danych, a następnie generuje się aplikacje wielowarstwowe, dopasowując odpowiednie komponenty, korzystając przy tym z gotowych zestawów narzędzi programistycznych (najlepiej opartych na otwartych standardach). Testy funkcjonalne i systemowe to ostatni etap.

40 tys. ludzi pracuje obecnie w IBM nad rozwijaniem oprogramowania a prawie połowa z 5 mld USD korporacyjnego budżetu na badania i rozwój przeznaczona jest na rozwijanie middleware integrowanego z aplikacjami do obsługi handlu webowego, Web services i in. aplikacji. W 2003 r. IBM zwiększył o 5% swoją 10-tysięczną armię sprzedawców w celu promowania rozwiązań w zakresie middleware. Warta 13 mld USD grupa softwareowa IBM ma też na celowniku kolejny obszar ekspansji: średniej wielkości firmy.

Integracja oprogramowania - wspólne kody

Platforma WebSphere odgrywa kluczowe znaczenie w ofercie software'owej IBM obejmującej: bazy danych DB2, oprogramowanie do współpracy Lotus oraz narzędzia Tivoli do zarządzania i ochrony. Powodzenie działań IBM zasadza się na operacyjnym wiązaniu działań oraz ujednolicaniu na poziomie kodów różnych zasobów programowych IBM, uzyskanych w wyniku przejęć firm. Towarzyszące temu ogromne zadanie to integracja starego i nowego software'u. Receptą ma być korzystanie z modularnych komponentów współdzielonych przez różne linie programowe IBM i zespoły produktowe, co w efekcie ma umożliwić zredukowanie wysiłków kodowania o 80 proc. i dwukrotne przyspieszenie wprowadzania nowych produktów na rynek - przekonuje Steve Mills, szef IBM Software Group.

Steve Mills powiedział też, iż przejęcie w grudniu 2002 r. firmy Rational Software to ostatni element układanki middleware IBM, której zasadniczymi pięcioma elementami są: WebSphere, DB2, Tivoli, Lotus i Rational.

Narzędzia Rational w odcieniu niebieskim

Patrząc z ponad półrocznej perspektywy, według Mike'a Davlina, szefa IBM Rational, mimo że produkty Rational przybrały nieco "niebieskiego zabarwienia" po unifikacji z ofertą IBM - nie zaszkodziło im to, a machina marketingowa Big Blue stała się dźwignią upowszechniającą te rozwiązania.

Sierpniowa konferencja użytkowników Rational w Orlando na Florydzie zgromadziła 2 tys. uczestników z 41 krajów, mogących wybierać tematy z ponad 200 technicznych sesji. Podkreślano kontynuowanie przez Rational wspierania różnorodnych systemów operacyjnych, języków i platform programistycznych. Zapowiedziano koncentrację na współdzielonych komponentach platformy open source Eclipse i korzystaniu z otwartych standardów, w tym: UML2, Java, XML i Web services.

Polska premiera Rational 2003

Najnowsze wersje produktów IBM Rational Software z pakietu Rational 2003 zaprezentowano 10 lipca br. w Hotelu Sobieski w Warszawie:

Rational Rapid Developer - zintegrowane środowisko rozwoju aplikacji realizujące podejście MDD (Model-Driven Development), przyspieszające budowę aplikacji i upraszczające integrację z istniejącymi systemami; umożliwia tworzenie aplikacji wielowarstwowych; dokonuje automatycznej generacji kodu, komunikuje się wykorzystując XML.

Rational XDE Tester - zintegrowany z WebSphere Studio 5.0 automatyzuje testy aplikacji napisane w Javie; wybrane cechy funkcjonalne narzędzia: tworzenie punktów weryfikacyjnych dla danych dynamicznych, mapowanie obiektów, skrypty testowe w języku Java.

IBM RUP (Rational Unified Process) - służy do dokumentowania wymagań w procesie programowania; umożliwia uproszczenie konfiguracji procesu wytwórczego.

Wymagania są formułowane przez opis idealnego sposobu użycia oprogramowania w rzeczywistym świecie. Za pomocą narzędzi modelowania tworzy się wzorcowe aplikacje, pokazujące jak oprogramowanie będzie wykorzystywane.

Produkty IBM Rational na polskim rynku oferuje firma Premium Technology.

Mimo wielu zmian dokonujących się w procesach projektowania aplikacji programistów niezmiennie obowiązuje jedna naczelna zasada: systematyczności działania. Trzeba jednocześnie pamiętać, że oprogramowanie otacza nas ze wszystkich stron warunkując funkcjonowanie wielu systemów: począwszy od aplikacji telefonów komórkowych po oprogramowanie w elektrowniach, którego niewłaściwe działanie było prawdopodobnie jedną z przyczyn zapadnięcia ciemności w Nowym Jorku i kilku innych amerykańskich miastach w połowie sierpnia. Co znamienne, podczas konferencji IBM Rational wśród 2 tysięcy gości hotelowych - specjalistów od oprogramowania - rozesłano pismo ostrzegające przed korzystaniem w pokojach z Internetu przy użyciu notebooków pozbawionych odpowiedniego zabezpieczenia antywirusowego. Ze względu na szczytową aktywność wirusa W32. Welchia komputery hotelowe znajdujące się w pokojach w tym czasie w ogóle odcięto od Sieci...