Racjonalny Software

Wyraźnie wzrasta znaczenie IBM Software Group rozbudowywanej intensywnie przez przejęcie siedmiu firm w ubiegłym roku i Think Dynamics w bieżącym. Ta część Big Blue przy kilkunastoprocentowych obrotach wypracowuje już ponad 30-proc. zysków całego koncernu.

Rywale tacy jak Oracle, Sun czy BEA Systems wyraźnie zaczynają odczuwać ofensywę IBM. Z Microsoft - światowym liderem oprogramowania - trwa walka o przyszły kształt architektur IT oraz narzędzi programowania: jednowymiarowy model windowsowy z platformą .Net - kontra heterogeniczne, federacyjne podejście IBM, oparte na otwartych standardach z technologiami J2EE na pierwszym planie. Serwery messagingu i współpracy, bazy danych, produkty do zarządzania i ochrony - to kolejne obszary współzawodnictwa.

Mimo tej rywalizacji Mike Davlin, szef Rational Software (firmy przejętej przez IBM w grudniu ub.r. za 2,1 mld USD) jednoznacznie zadeklarował podczas tegorocznej sierpniowej konferencji użytkowników narzędzi Rational Software, że platforma .Net pozostanie drugą obok J2EE podstawą dla tworzenia narzędzi programistycznych IBM Rational.

z klocków Lego

Automatyzacja, integracja i upraszczanie przy projektowaniu stają się powoli standardami: programiści mają je tworzyć szybciej i prościej. Budowanie aplikacji z komponentów w pewnym stopniu przypomina tworzenie budowli z klocków Lego. Nie wymaga to znajomości starych języków programowania, migracja na nowsze rozwiązania staje się stosunkowo prosta dzięki nowoczesnym narzędziom. Architektury projektowania aplikacji wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania na konkretne usługi biznesowe.

Po analizie biznesowej posiadanych atutów, zdefiniowaniu własnych potrzeb i procesów biznesowych przeprowadza się modelowanie aplikacji i danych, a następnie generuje się aplikacje wielowarstwowe, dopasowując odpowiednie komponenty, korzystając przy tym z gotowych zestawów narzędzi programistycznych (najlepiej opartych na otwartych standardach). Testy funkcjonalne i systemowe to ostatni etap.

40 tys. ludzi pracuje obecnie w IBM nad rozwijaniem oprogramowania a prawie połowa z 5 mld USD korporacyjnego budżetu na badania i rozwój przeznaczona jest na rozwijanie middleware integrowanego z aplikacjami do obsługi handlu webowego, Web services i in. aplikacji. W 2003 r. IBM zwiększył o 5% swoją 10-tysięczną armię sprzedawców w celu promowania rozwiązań w zakresie middleware. Warta 13 mld USD grupa softwareowa IBM ma też na celowniku kolejny obszar ekspansji: średniej wielkości firmy.

Integracja oprogramowania - wspólne kody

Platforma WebSphere odgrywa kluczowe znaczenie w ofercie software'owej IBM obejmującej: bazy danych DB2, oprogramowanie do współpracy Lotus oraz narzędzia Tivoli do zarządzania i ochrony. Powodzenie działań IBM zasadza się na operacyjnym wiązaniu działań oraz ujednolicaniu na poziomie kodów różnych zasobów programowych IBM, uzyskanych w wyniku przejęć firm. Towarzyszące temu ogromne zadanie to integracja starego i nowego software'u. Receptą ma być korzystanie z modularnych komponentów współdzielonych przez różne linie programowe IBM i zespoły produktowe, co w efekcie ma umożliwić zredukowanie wysiłków kodowania o 80 proc. i dwukrotne przyspieszenie wprowadzania nowych produktów na rynek - przekonuje Steve Mills, szef IBM Software Group.

Steve Mills powiedział też, iż przejęcie w grudniu 2002 r. firmy Rational Software to ostatni element układanki middleware IBM, której zasadniczymi pięcioma elementami są: WebSphere, DB2, Tivoli, Lotus i Rational.

Narzędzia Rational w odcieniu niebieskim

Patrząc z ponad półrocznej perspektywy, według Mike'a Davlina, szefa IBM Rational, mimo że produkty Rational przybrały nieco "niebieskiego zabarwienia" po unifikacji z ofertą IBM - nie zaszkodziło im to, a machina marketingowa Big Blue stała się dźwignią upowszechniającą te rozwiązania.

Sierpniowa konferencja użytkowników Rational w Orlando na Florydzie zgromadziła 2 tys. uczestników z 41 krajów, mogących wybierać tematy z ponad 200 technicznych sesji. Podkreślano kontynuowanie przez Rational wspierania różnorodnych systemów operacyjnych, języków i platform programistycznych. Zapowiedziano koncentrację na współdzielonych komponentach platformy open source Eclipse i korzystaniu z otwartych standardów, w tym: UML2, Java, XML i Web services.

Polska premiera Rational 2003

Najnowsze wersje produktów IBM Rational Software z pakietu Rational 2003 zaprezentowano 10 lipca br. w Hotelu Sobieski w Warszawie:

Rational Rapid Developer - zintegrowane środowisko rozwoju aplikacji realizujące podejście MDD (Model-Driven Development), przyspieszające budowę aplikacji i upraszczające integrację z istniejącymi systemami; umożliwia tworzenie aplikacji wielowarstwowych; dokonuje automatycznej generacji kodu, komunikuje się wykorzystując XML.

Rational XDE Tester - zintegrowany z WebSphere Studio 5.0 automatyzuje testy aplikacji napisane w Javie; wybrane cechy funkcjonalne narzędzia: tworzenie punktów weryfikacyjnych dla danych dynamicznych, mapowanie obiektów, skrypty testowe w języku Java.

IBM RUP (Rational Unified Process) - służy do dokumentowania wymagań w procesie programowania; umożliwia uproszczenie konfiguracji procesu wytwórczego.

Wymagania są formułowane przez opis idealnego sposobu użycia oprogramowania w rzeczywistym świecie. Za pomocą narzędzi modelowania tworzy się wzorcowe aplikacje, pokazujące jak oprogramowanie będzie wykorzystywane.

Produkty IBM Rational na polskim rynku oferuje firma Premium Technology.

Mimo wielu zmian dokonujących się w procesach projektowania aplikacji programistów niezmiennie obowiązuje jedna naczelna zasada: systematyczności działania. Trzeba jednocześnie pamiętać, że oprogramowanie otacza nas ze wszystkich stron warunkując funkcjonowanie wielu systemów: począwszy od aplikacji telefonów komórkowych po oprogramowanie w elektrowniach, którego niewłaściwe działanie było prawdopodobnie jedną z przyczyn zapadnięcia ciemności w Nowym Jorku i kilku innych amerykańskich miastach w połowie sierpnia. Co znamienne, podczas konferencji IBM Rational wśród 2 tysięcy gości hotelowych - specjalistów od oprogramowania - rozesłano pismo ostrzegające przed korzystaniem w pokojach z Internetu przy użyciu notebooków pozbawionych odpowiedniego zabezpieczenia antywirusowego. Ze względu na szczytową aktywność wirusa W32. Welchia komputery hotelowe znajdujące się w pokojach w tym czasie w ogóle odcięto od Sieci...