Racjonalność i prostota

Charakterystyczną cechą szwedzkiej telekomunikacji i informatyki jest dominująca pozycja firmy Ericsson. Jest ona również największym nabywcą technologii informatycznych.

Charakterystyczną cechą szwedzkiej telekomunikacji i informatyki jest dominująca pozycja firmy Ericsson. Jest ona również największym nabywcą technologii informatycznych.

Najlepszym okresem dla Ericssona był rok 2000 - obroty osiągnęły 292 mld SEK (koron szwedzkich; 1 SEK to 0,46 zł), a zysk ponad 30 mld SEK. W ubiegłym roku obroty osiągnęły tylko 146 mld SEK, zaś firma odnotowała stratę w wysokości 15 mld SEK. Oznacza to spadek obrotów o połowę w ciągu dwóch lat oraz gorszy wynik roczny w wysokości 44 mld SEK.

Katastrofalny rozwój sytuacji w Ericssonie wiąże się z ogólnym spadkiem popytu na rozwiązania infrastrukturalne w sektorze telekomunikacyjnym. Nokia - fiński konkurent Ericssona - zdecydowanie lepiej poradziła sobie z kryzysem. Być może dlatego że udział telefonów komórkowych w obrotach Nokii zawsze był większy. Na tym rynku Nokia uzyskała zdecydowaną przewagę nad wszystkimi konkurentami. Tymczasem Ericsson zdecydował się na sprzedaż działu telefonów komórkowych i założenie spółki joint venture z Sony. Obecnie Ericsson ma 50% udziałów w firmie Sony Ericsson, lecz brakuje jakichkolwiek oznak naruszenia dominacji Nokii w dziedzinie telefonów komórkowych.

Ericsson w 2001 r. rozpoczął gigantyczny, nadal trwający program oszczędnościowy. 9 kwietnia br. stanowisko dyrektora naczelnego objął Carl-Henrik Svanberg. Jego największym zadaniem będzie zmniejszenie kosztów z 88 do 38 mld SEK rocznie i to jeszcze w br. Osłabienie pozycji Ericssona istotnie wpłynęło na cały szwedzki sektor informatyczny. Kiedy Ericsson przeżywał szczególny wzrost w dekadzie 1992-2002, tym samym panowała dobra koniunktura dla szwedzkich firm konsultingowych, a przede wszystkim dla całkowicie szwedzkiej firmy WM-data.

Rekordowy wzrost Ericssona w ciągu tego okresu przyniósł pokaźne zyski także dostawcom amerykańskim. Ericsson był dużym nabywcą systemów i sprzętu w szwedzkich filiach IBM, Sun, HP i Compaq.

Spowolnienie rozwoju szwedzkiego koncernu dotknęło tych dostawców równie mocno, jak dostawców szwedzkich.

Straty, wysokie wskaźniki i nadzieje

Racjonalność i prostota

Największe firmy telekomunikacyjne i informatyczne w Szwecji

Przed kilkoma laty, kiedy zrobiło się głośno o bezprzewodowym dostępie do Internetu, wykreowano obraz Szwecji - a zwłaszcza Sztokholmu - jako ośrodka zaawansowanych technologii informatycznych. Przed trzema laty głównym tematem jednego z numerów Newsweeka był Sztokholm, opisywany jako "Bezprzewodowa Dolina".

Tę szczególną pozycję Szwecja zawdzięcza prawdopodobnie wysokiemu odsetkowi internautów i dużemu odsetkowi użytkowników telefonów komórkowych, w połączeniu z łatwym dostępem do kapitału spekulacyjnego wysokiego ryzyka. W ciągu paru lat powstało wiele firm, często zakładanych przez inżynierów odchodzących z Ericssona, które miały rozwijać usługi związane z bezprzewodowym dostępem do Internetu. Obecnie już ich nie ma, ponieważ popyt nigdy nie nadszedł. To samo odnosi się do wszystkich szwedzkich firm internetowych powstałych w tym okresie. Nawet Ericsson prowadził prace badawczo-rozwojowe w zakresie bezprzewodowego dostępu do Internetu. Można wskazać przykłady projektów w tej firmie, które pochłonęły miliard koron, zanim je ostatecznie zamknięto. Obecnie najważniejsze jest wzmocnienie finansowe i oszczędności, lecz mimo wszystko Szwecja zachowuje wysoką pozycję kraju intensywnie wykorzystującego technologie informatyczne.

Niedawno opublikowano wyniki badań, z których wynika, że 71% firm wykorzystuje Internet do przeprowadzania transakcji. Badania te przeprowadził Państwowy Urząd Statystyczny (SCB). Wynika z nich również, że w ub.r. 98% firm zatrudniających kilkudziesięciu pracowników miało dostęp do Internetu. W nieco mniejszych firmach, zatrudniających 10-19 pracowników, wskaźnik ten wynosi 92%. Wszystkie firmy zatrudniające powyżej 200 pracowników mają dostęp do Internetu.

Handel elektroniczny, którym zajmuje się ok. 5% firm, stanowi ok. 8% ogólnego obrotu. Wartość transakcji elektronicznych przeprowadzonych przez firmy szwedzkie w 2001 r. wyniosła 320 mld SEK.


TOP 200