Rachmistrz 2 dla małej firmy

InsERT oferuje nową wersję komputerowej księgi przychodów i rozchodów.

InsERT oferuje nową wersję komputerowej księgi przychodów i rozchodów.

InsERT wprowadził na rynek komputerową księgę przychodów i rozchodów - Rachmistrz 2 dla DOS. Jest to program, który nadaje się zarówno dla biur rachunkowych (potrafi obsługiwać kilka firm), jak i dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie dokumentują działalność gospodarczą.

Rachmistrz 2 może pracować na jednym stanowisku lub w sieci. Posiada on niewielkie wymagania sprzętowe - procesor 386, kartę graficzną VGA, 4 MB RAM, system DOS 5.0 lub nowszy. Program współpracuje z pakietem InsERT Subiekt, który wspomaga obsługę sprzedaży w przedsiębiorstwach. Obie aplikacje są w stanie m.in. wystawiać dokumenty handlowe, magazynowe i kasowe, prowadzić kartoteki firm, towarów i usług oraz rozliczać należności i zobowiązania finansowe. Za ich pomocą można także tworzyć zestawienia i raporty, sporządzać bilans, dokonywać zmiany cen oraz opracowywać cenniki. Tandem ten potrafi również komunikować się z kasami fiskalnymi i urządzeniami typu POS (Point of Sale) oraz prowadzić rejestry zakupów i sprzedaży. Jest więc rozwiązaniem wszechstronnym, choć z założenia przeznaczonym dla niewielkiej firmy.

Instalacja i praca z programem

Instalacja programu jest procesem krótkim i przebiegającym dość ciekawie. Międzi innymi jest wyświetlany fragment "Pana Tadeusza", który ułatwia dobór sposobu kodowania polskich liter na ekranie i drukarce (Mazovia, Latin-2 itd.). Następnie należy wypełnić formularz dotyczący danych podmiotu gospodarczego oraz określić rozdzielczość monitora, typ drukarki, parametry systemu i księgi, wpisać dane o właścicielach i pracownikach oraz ustalić uprawnienia dostępu do poszczególnych części programu. Po wykonaniu tych czynności Rachmistrz jest gotowy do pracy.

Program składa się z dwóch głównych modułów: księgowego i administratora. W części księgowej znajdują się funkcje przeznaczone do codziennego użytku - wprowadzania, usuwania bądź modyfikowania danych dla księgi przychodów i rozchodów, ewidencje (pracowników, kontrahentów, środków trwałych, remanentu, zakupów i sprzedaży VAT, płac, zleceń, spisów pojazdów itd.) oraz sporządzania wydruków umów, zleceń, bilansów, raportów i deklaracji podatkowych (PIT 4, 5, 8b, 11, 32, VAT 7). W tej części programu można także prowadzić statystykę firmy (wydatków, zysków, przychodów, zakupów) oraz tworzyć bilanse (roczne, miesięczne lub za dowolny okres). Moduł posiada również funkcję pozwalającą na import danych z programu Subiekt.

Moduł Administrator umożliwia porządkowanie systemu i wykonywanie czynności technicznych, np. ustawienie parametrów drukarek oraz ekranu, księgi, wynagrodzeń, przejazdów itp. Program umożliwia prowadzenie słowników zawierających dane wspólników, podmiotów gospodarczych, opisy zdarzeń gospodarczych oraz określanie uprawnień dostępu do funkcji programu.

Blaski i cienie

Rachmistrz jest stosunkowo prosty w obsłudze i zawiera kilka udogodnień, takich jak podręczny kalkulator, który można przywołać w dowolnym momencie pracy, oraz dobrze opracowane skróty klawiszowe. Nie współpracuje on jednak z arkuszem kalkulacyjnym np. Microsoft Excel.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200