RUCH z informatyką

Założony w 1918 r. RUCH SA jest jednym z największych kolporterów prasy w Polsce, z blisko 40-proc. udziałem w rynku. Miesięcznie obsługuje ponad 11 mln klientów detalicznych.

NAGRODA SPECJALNA

Dostarcza prasę do ponad 23 tys. punktów, pod logo RUCH SA działa 6 tys. punktów sprzedaży detalicznej. Prowadzi także sprzedaż hurtową oraz sprzedaż prasy w prenumeracie. Współpracuje z czołowymi wydawcami prasy, dzięki czemu w ofercie ma ponad 6 tys. tytułów prasowych.

Jarosław Serba, dyrektor wykonawczy Departamentu IT i Kolportażu, RUCH SA

Dział kolportażu zredukował zatrudnienie o 25%. Po okresie stabilizacji wdrożenia, oczekujemy zwiększenia przychodów dzięki ulepszonej analityce biznesowej. Mamy nadzieję, że będą one widoczne już w przyszłym roku finansowym.

Trudna sytuacja na rynku prasy zmusza firmy kolportażowe do coraz lepszego zarządzania asortymentem prasowym powierzanym przez wydawców. Oznacza to konieczność zastosowania coraz bardziej złożonych algorytmów nadziałowych, czyli narzędzi do optymalizacji dystrybucji prasy w sieci sprzedaży.

Centralizacja i optymalizacja

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w połowie 2012 r. został uruchomiony projekt, którego celem jest zmiana procesów i narzędzi związanych z analizą i przygotowaniem tzw. nadziałów, czyli ilości prasy wysyłanej do konkretnych punktów sprzedaży, oraz centralizacja i optymalizacja zasobów zaangażowanych w ten proces. W przeszłości analiza zapotrzebowania poszczególnych punktów sprzedaży była rozproszona w 16 centrach dystrybucji. Dziś, proces został scentralizowany – wszystko odbywa się w Warszawie. Pozwala to na eliminację błędów w planowaniu dystrybucji towaru, a co za tym idzie, oszczędności oraz optymalizację zasobów.

Punktem wyjścia jest sytuacja sprzed prywatyzacji spółki. W tamtym czasie brak było spójnych systemów informatycznych wspierających procesy biznesowe. Nie było też dostępu do nowoczesnych narzędzi IT w firmie. Rozproszone środowisko IT oznaczało konieczność utrzymywania kilkunastu dedykowanych lokalizacji, wyposażonych w zasoby ludzkie i sprzętowe oraz skupienie na kontroli przepływu informacji pomiędzy systemami. Skutkiem tego było wysokie zaangażowanie IT w zapewnienie spójności działania procesów kolportażu. Z początkiem 2012 r. podjęto decyzję o technologicznej, ewolucyjnej zmianie – systemy rozproszone zostały wymienione na jeden scentralizowany. Infrastruktura spółki oparta jest na standardowych rozwiązaniach SAP, dostosowanych do specjalnych potrzeb kolportażu.

Decyzja przełożyła się na większą wiarygodność informacji o aktualnym stanie biznesu, o jego potrzebach i wymaganiach. Informacja stała się kompletna, przez co skutecznie zasila systemy firmy i pozwala na efektywną działalność. Dziś środowiska IT (podstawowe i zapasowe) są zarządzane centralnie. Uproszczona infrastruktura IT i skonsolidowane procesy dystrybucji towaru sprocentują lepszym zarządzaniem powierzonym towarem, czyli prasą. Automatyzacja procesów to mniejsza ingerencja człowieka, czego skutkiem jest mniejsze prawdopodobieństwo popełniania błędów.


TOP 200