RSA i Sun dla bezpieczeństwa sieci

Firmy RSA Security i Sun Microsystems nawiązały współpracę mającą na celu dostarczanie zintegrowanej infrastruktury identyfikacji w sieci. W wyniku porozumienia klient ma otrzymać kompletny pakiet wspomagający administratorów w procesie ochrony usług dostępnych przez Internet.

Firmy RSA Security i Sun Microsystems nawiązały współpracę mającą na celu dostarczanie zintegrowanej infrastruktury identyfikacji w sieci.

W ramach umowy o wspólnej sprzedaży, projektowaniu produktów i działaniach marketingowych RSA Security i Sun mają dążyć do uzyskania zgodności operacyjnej między oprogramowaniem RSA ClearTrust (do zarządzania dostępem do zasobów WWW) oraz RSA Keon (do zarządzania certyfikatami cyfrowymi) a serwerami Sun ONE (Open Net Enviroment) Directory i Sun ONE Portal. W wyniku porozumienia klient ma otrzymać kompletny pakiet wspomagający administratorów w procesie ochrony usług dostępnych przez Internet.

Zobacz również:

Serwery Sun ONE Directory i Sun ONE Portal to dwa podstawowe elementy Sun ONE Platform for Network Identity, platformy do identyfikacji sieciowej. Jest ona połączeniem sprzętu, oprogramowania i usług, na podstawie których firmy mogą budować otwarte, kompleksowe infrastruktury identyfikacji w sieci. Oprogramowanie RSA do zarządzania dostępem ClearTrust Web, będące ujednoliconym rozwiązaniem do regulacji dostępu do zasobów WWW, współpracuje już z ONE Directory Server i ONE Portal Server Suna, a możliwość współpracy z ONE Application Server jest w trakcie opracowywania i ma być gotowa w sierpniu.

Trzy wymienione produkty Suna są także obsługiwane przez oprogramowanie zarządzania certyfikatami cyfrowymi RSA o nazwie Keon, służące do tworzenia systemu uwierzytelniania opartego na certyfikatach cyfrowych.

Integracja ClearTrust z sewerami ONE Directory i ONE Portal ma umożliwić scentralizowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników zasobów webowych.

ClearTrust współpracuje także z oprogramowaniem innych dużych dostawców - Oracle, BEA Systems i Plumtree Software.


TOP 200