ROSYJSKA "GŁUBINKA" WYMIENIA DOŚWIADCZENIA

W dn. 25-29 października 1993 r. Moskwa gościła międzynarodową wystawę ''Informatyka '93''. Podstawowym zadaniem imprezy była prezentacja osiągnięć regionalnej informatyzacji, typowych projektów komputeryzacji lokalnej infrastruktury, współdziałania federalnych i terytorialnych systemów informatycznych. Jej organizatorami były główne rosyjska firma wystawiennicza ''Ekspocentr'' oraz rządowy Komitet Rosyjskiej Federacji ds. Informatyzacji.

W dn. 25-29 października 1993 r. Moskwa gościła międzynarodową wystawę ''Informatyka '93''. Podstawowym zadaniem imprezy była prezentacja osiągnięć regionalnej informatyzacji, typowych projektów komputeryzacji lokalnej infrastruktury, współdziałania federalnych i terytorialnych systemów informatycznych. Jej organizatorami były główne rosyjska firma wystawiennicza ''Ekspocentr'' oraz rządowy Komitet Rosyjskiej Federacji ds. Informatyzacji.

Duże zainteresowanie lokalnych polskich władz rosyjską ofertą współpracy w zakresie tworzenia różnego rodzaju map oraz fakt, iż sami zainteresowani, którzy kontaktują się z biurem moskiewskiego korespondenta CW, z reguły nie mają żadnych informacji o rodzimych opracowaniach w tej dziedzinie, potwierdza konieczność jak najszybszego zorganizowania podobnej imprezy w Polsce.


TOP 200