RISC 6000 IBM w Zielonej Górze

Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze otrzymała pod koniec ub. r. komputer RISC 6000 IBM, który pracuje w sieci obejmującej na razie Wydz. Elektryczny i Wydz. Budownictwa.

Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze otrzymała pod koniec ub. r. komputer RISC 6000 IBM, który pracuje w sieci obejmującej na razie Wydz. Elektryczny i Wydz. Budownictwa. Zostało też zestawione złącze między WSI a Centrum Obliczeniowym Urzędu Wojewódzkiego, a za jego pośrednictwem - z komputerem AS 400 państwowej sieci. Umożliwia to kształcenie informatyków na potrzeby administracji państwowej i gospodarczej, znających zagadnienia dużych systemów informatycznych.


TOP 200