RFN czołowym nabywcą software

Jak informuje Zrzeszenie Producentów Oprogramowania (SPA), obrót softwerem wyniósł w Europie w III kw. ub.r. 272,8 mln USD. programów komputerowych.

Jak informuje Zrzeszenie Producentów Oprogramowania (SPA), obrót softwerem wyniósł w Europie w III kw. ub.r. 272,8 mln USD. programów komputerowych.

Stanowi to wzrost o 18% w porównaniu z rokiem 1990. Najwięcej oprogramowania zakupiono na rynku niemieckojęzycznym, obejmującym Niemcy i Austrię, gdzie sprzedaż softwaru osiągnęła kwotę 83,2 mln USD, a więc o 33% wyższą niż rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazła się strefa anglojęzyczna, obejmująca W. Brytanię i Irlandię, gdzie sprzedano oprogramowania za 66,4 mln USD. Największy przyrost sprzedaży w tym okresie nastąpił jednak na półwyspie iberyjskim. W Hiszpanii i Portugalii sprzedaż software wzrosła aż o 45% - do 9,5 mln USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200