RFM dla Excela

Za sukces w marketingu bezpośrednim uważa się uzyskanie 1-2% odpowiedzi na przesłaną ofertę. Gdyby nie wysyłać ofert do pozostałych 98% klientów, można by spodziewać się nie tylko większego wskaźnika pozytywnych odpowiedzi, ale też obniżki kosztów.

Za sukces w marketingu bezpośrednim uważa się uzyskanie 1-2% odpowiedzi na przesłaną ofertę. Gdyby nie wysyłać ofert do pozostałych 98% klientów, można by spodziewać się nie tylko większego wskaźnika pozytywnych odpowiedzi, ale też obniżki kosztów.

W nakierowaniu marketingu bezpośredniego pomocne są programy typu RFM - Recency, Frequency, Monetary. Pozwalają one określić, kiedy ostatnio (Recency), ile razy (Frequency) i za jaką sumę (Monetary) klient kupił produkty.

Firma M/S Database Marketing (www.msdbm.com) opracowała efektowny dodatek do arkusza Excel, pozwalający na analizę typu RFM bazy klientów. Umożliwia on podział klientów na 125 grup, zależnie od wybranego kryterium: kiedy ostatnio, jak często lub na jaką kwotę. Taki podział pozwala na bardzo dokładne przewidywanie zachowania się klientów w przyszłości oraz zmniejsza liczbę i koszty wysyłania ofert. Program pozwala również tworzyć inne kategorie klientów, np. wybierając dziesięciu klientów, którzy zakupili towary na największą sumę.

Producent twierdzi, że jeśli w bazie jest tylko 10 tys. klientów, oszczędności na wysyłce ofert wielokrotnie przekroczą koszt programu.


TOP 200