RE otrzymał ISO 9001 dla systemu home banking

Bank Rozwoju Eksportu (BRE Bank) uzyskał certyfikat jakości ISO 9001 dla produktu bankowego: "Polecenie przelewu realizowane drogą elektroniczną BRESOK". Certyfikat nadała firma TUV CERT, a wymagany do tego audyt przeprowadziła niemiecka firma certyfikująca TUV Rheinland/ZETOM Polska. BRE Bank jest jednym z pierwszych polskich banków, który uzyskał certyfikat jakości ISO 9001.

Bank Rozwoju Eksportu (BRE Bank) uzyskał certyfikat jakości ISO 9001 dla produktu bankowego: "Polecenie przelewu realizowane drogą elektroniczną BRESOK". Certyfikat nadała firma TUV CERT, a wymagany do tego audyt przeprowadziła niemiecka firma certyfikująca TUV Rheinland/ZETOM Polska. BRE Bank jest jednym z pierwszych polskich banków, który uzyskał certyfikat jakości ISO 9001.

BRE Bank, jako pierwszy na polskim rynku, zaoferował w 1993 r. usługi typu home banking, realizowane przez system bankowości elektronicznej BRESOK. Umożliwia on dokonywanie operacji bankowych bezpośrednio z biura, bez potrzeby udawania się do banku. Ponad 3,6 tys. klientów BRE Banku korzysta już z tego systemu.

BRE Bank w okresie najbliższych trzech lat chce poddać certyfikacji większość swoich produktów bankowych. Będzie to stanowiło punkt wyjścia do wdrożenia systemu kompleksowego zarządzania jakością - Total Quality Management.

Normy serii ISO 9001 to międzynarodowe standardy określające warunki, które powinny być spełnione dla zapewnienia wysokiej jakości usług. Norma ISO 9001 ma najszerszy zakres spośród norm ISO i obejmuje cały proces funkcjonowania produktu - od projektowania do planowania rozwoju.


TOP 200