RBE udostępni bankom 12 komunikatów w standardzie EDIFACT

Rada Bankowości Elektronicznej (RBE) od prawie 2 lat pracuje nad stworzeniem w Polsce wspólnej sieci bankowości elektronicznej. Ma ona ułatwić obecnym klientom, korzystającym z usług corporate banking, wykorzystanie do komunikacji z kilkoma bankami aplikacji opartej na jednym, powszechnie obowiązującym standardzie.

Rada Bankowości Elektronicznej (RBE) od prawie 2 lat pracuje nad stworzeniem w Polsce wspólnej sieci bankowości elektronicznej. Ma ona ułatwić obecnym klientom, korzystającym z usług corporate banking, wykorzystanie do komunikacji z kilkoma bankami aplikacji opartej na jednym, powszechnie obowiązującym standardzie. Rada zdecydowała, że będzie nim EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration Commerce & Transport). Obecnie z systemów bankowości elektronicznej korzysta w Polsce ok. 8 tys. użytkowników.

Pierwsze komunikaty

Rada zrezygnowała z opracowania wspólnej aplikacji do przeprowadzania transakcji elektronicznych. "Każdy z banków już ma pewne rozwiązania i nie chcemy tego zmarnować. Zdecydowaliśmy się natomiast na stworzenie odpowiednich standardów, dotyczących rodzaju przesyłanej informacji, szyfrowania i wyboru protokołu transmisyjnego X.435 dedykowanego dla EDIFACT" - mówi Paweł Łysakowski, sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej.

Opracowano już komunikaty związane z usługami bankowymi: komunikat wielokrotnego polecenia przelewu, polecenia zapłaty, odwołania zlecenia, zawiadomienia o obciążeniu, zawiadomienia o uznaniu, wyciągu zestawień finansowych, statusu bankowego, informacji tekstowej i prośby o dokument. Opracowano również komunikaty związane z bezpieczeństwem - komunikat zarządzania kluczami i uwierzytelniający - oraz komunikat kontrolny składni. "Są to w zasadzie wszystkie komunikaty niezbędne do przeprowadzania operacji w ramach bankowości elektronicznej. Reszta to komunikaty poboczne, wspomagające, które oczekują na opracowanie w dalszej kolejności" - mówi Paweł Łysakowski.

Komunikaty zostaną udostępnione bankom ok. 7 kwietnia br., po posiedzeniu RBE. Na razie nie wiadomo, czy korzystanie z nich będzie bezpłatne. Zgodnie z procedurą obowiązującą banki i instytucje finansowe zrzeszone w Radzie, standardy powinny być wdrożone do września 2000 r. Ich zastosowanie nie jest w żadnym przypadku obligatoryjne, ale - zdaniem przedstawicieli Rady - przyniesie bankom oraz powiązanym instytucjom i przedsiębiorstwom wymierne korzyści.

"Udostępnienie standardów stworzy producentom oprogramowania bankowego podstawy długofalowego działania. Bankom, stosującym międzynarodowy standard, będzie łatwiej wejść na międzynarodowy rynek handlu elektronicznego. Ponadto każdorazowe negocjacje z dostawcą oprogramowania zostaną zastąpione możliwością wyboru aplikacji przez bank spośród istniejących programów. Dla klientów oznacza to niższą cenę korzystania z usług bankowości elektronicznej i możliwość używania jednej aplikacji przy obsłudze kont założonych w różnych bankach. Dla banków - obniżenie kosztów inwestycji w bankowość elektroniczną" - wylicza Paweł Łysakowski.

Jednorodna certyfikacja

Rada Bankowości Elektronicznej rozpoczęła również prace nad stworzeniem infrastruktury certyfikacji i zarządzania kluczami publicznymi. Zarządzanie kluczami odbywałoby się poprzez hierarchiczną strukturę złożoną z głównego centrum zarządzania i wielu centrów operacyjnych. Obecnie wiele banków i instytucji finansowych utrzymuje własne centrum certyfikacyjne, wykorzystujące niejednolite standardy. Jeżeli chciałyby, by certyfikaty wydawało im centrum stworzone przez Radę, musiałyby przyjąć narzucone przez nie wymogi.

"Oczekujemy, że przedsięwzięcia tego typu znacznie podniosą prestiż Rady w sektorze bankowo-finansowym i jednocześnie przyczynią się do wzrostu wiarygodności banków w oczach ich klientów" - mówi Paweł Łysakowski. Na posiedzeniu Rady, zaplanowanym na 7 kwietnia, będą dyskutowane przyszłe projekty, mające na celu wspomaganie rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce.