RB HR&Payroll w hucie szkła

W marcu konsultanci firmy Hogart zakończą wdrożenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi RB HR&Payroll w fabryce szkła budowlanego Pilkington Polska.

W marcu ukończone zostanie wdrożenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi RB HR&Payroll w fabryce szkła budowlanego Pilkington Polska. Konsultanci spółki Hogart rozpoczęli prace nad przystosowaniem systemu do struktury organizacyjnej fabryki w grudniu zeszłego roku.

System RB HR&Payroll posłuży producentowi szkła do prowadzenia polityki kadrowo-personalnej i obsługi płatności dla ZUS i urzędów skarbowych. Pilkington Polska zatrudnia 250 osób.

Zobacz również:

Pilkington Polska od 1993 r. posiada 100% udziałów w spółce HSO Sandomierz, której właścicielem był wcześniej Skarb Państwa. Obecne wdrożenie rozwiązania RB HR&Payroll rozpoczęto od powstałej wówczas spółki Pilkington Sandoglass.

System kadrowo-płacowy połączony jest pośrednio z systemem bankowym używanym przez firmę. Na potrzeby fabryki, Hogart stworzył elektroniczny arkusz pracy rozliczający czas pracy poszczególnych pracowników. Każdy kierownik wypełnia odpowiedni arkusz Excela, przesyła go pocztą elektroniczną do Działu Płac, gdzie dane automatycznie zostają włączone do systemu RB HR&Payroll. Całość pracuje w sieci LAN, zainstalowana jest na systemie Windows NT i korzysta z bazy danych SQL.