RAD, czyli szybsze tworzenie aplikacji

Wrocławska firma MIS SA wprowadza na rynek nowe narzędzie typu RAD (Rapid Application Developement). Rozwiązanie, o nazwie mis-Partner21, służy do szybkiego tworzenia opartych na Lotus Notes/Domino aplikacji zarządzających procesami.

Wrocławska firma MIS SA wprowadza na rynek nowe narzędzie typu RAD (Rapid Application Developement). Rozwiązanie, o nazwie mis-Partner21, służy do szybkiego tworzenia opartych na Lotus Notes/Domino aplikacji zarządzających procesami.

Mis-Partner21 umożliwia tworzenie zintegrowanych aplikacji Lotus Domino z jednolitym interfejsem użytkownika. Pozwala jednocześnie na łatwą rozbudowę już istniejących rozwiązań, a także ich integrację lub migrację. W system wbudowano szereg mechanizmów typowych dla rozwiązań wspierających zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie.

Zobacz również:

System składa się z czterech podstawowych komponentów:

- Katalog systemu - przechowujący informacje o przedsiębiorstwie. Głównym elementem jest struktura organizacyjna firmy wraz ze zdefiniowanymi stanowiskami. Pozwala to na ustawianie uprawnień według zajmowanych stanowisk, a nie tylko konkretnych nazw użytkowników.

- Workflow - umożliwiający opisanie różnych procesów realizowanych w firmie.

- Bazy dokumentów - repozytorium dokumentów organizacji. System mis-Partner21 może składać się z wielu powiązanych ze sobą baz dokumentów. Każdy dokument systemu zawiera mechanizmy systemowe, takie jak powiadomienia, komentarze, uprawnienia.

- Baza adresowa - hierarchiczna baza kontaktów zewnętrznych. Zawiera informacje adresowe zarówno organizacji, jak i partnerów biznesowych.

Integralną częścią produktu jest w pełni konfigurowalny i personalizowany pulpit zapewniający szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych aplikacji.

Firma oferuje klientom możliwość zaimplementowania jednego z gotowych modułów, zlecenia przygotowania modułu realizującego określone funkcje lub samodzielnego stworzenia aplikacji.


TOP 200