R4000 wprowadzony na rynek

2 października br. MIPS Computer Systems Inc. ogłosił we Frankfurcie wprowadzenie na rynek pierwszego 64-bitowego procesora przeznaczonego do masowej produkcji.

2 października br. MIPS Computer Systems Inc. ogłosił we Frankfurcie wprowadzenie na rynek pierwszego 64-bitowego procesora przeznaczonego do masowej produkcji. Ten mikroprocesor trzeciej generacji, taktowany zegarem 50 MHz, produkowany będzie w trzech wersjach o różnych cenach i parametrach. Wewnętrzna architektura RISC-ku pozwala dzięki nadpołączeniom (superpi-pelining) na wykonywanie operacji z szybkością 100 MHz. Pojemność operacyjna R4000 równoważna jest 1,3 milionom tranzystorów. R4000 zachowuje całkowitą zgodność binarną z mikroprocesorami 32-bitowymi.

• R4000PC oferowany jest w pakiecie 179 PGA (pin grid array), działa jako mikroprocesor typu RISC, głównie podtrzymujący własny schowek pamięci (cache). Może być wykorzystany w stosunkowo tanich komputerach biurkowych, prostych serwerach i automatyce kontrolnej.

• R4000SC jest wyposażony w schowek pamięci wykorzystywanej przez jedno-procesowe aplikacje. Oferowany jest w pakiecie 447 PGA. lub LGA (land grid ar-

. ray). Przeznaczony dla komputerów "biurkowych i serwerów o wysokich parame--trach,.

• R4000MC wykonuje operacje wieloprocesowe, wyposażony jest we wtórny schowek pamięci i oferowa-' ny w pakiecie 447 PGA lub LGA.

W San Francisco zademonstrowano R4000 w systemach operacyjnych zaleconych przez Grupę ACE (Ad-vanced Computing Environ-ment): Windows NT (Microsoft), Open Desktop (SCO) oraz w RISC/os - implementacji UNIX-a dokonanej przez MIPS. Przy tej okazji Microsoft i SCO po raz pierwszy pokazali produkty zalecone przez ACE, oparte na R4000. Będą one dostępne w sprzedaży od połowy 1992 roku.

Wykorzystując testy opracowane przez MIPS oszacowano sprawność działania R4000. Wynosi ona od 40 SPECmarks dla R4000PC do 60 SPECmarks dla K4000MC. Różnice są związane z rodzajem konfiguracji, w jakiej mikroprocesor jest użyty. "Tak wysokie wyniki - oświadczył przedstawiciel MIPS-a - uzyskiwano dotąd jedynie przy połączeniu od 5 do 9 mikroprocesorów innych producentów".

W modelu R4000PC obliczenia na liczbach całkowitych wykonywane są na poziomie 40 symulowanych SPECint, obliczenia zmien-noprzecinkowe są w przybliżeniu o 10% wyższe. W modelach R4000SC i R4000MC obliczenia na liczbach całkowitych wynoszą 55 symulowanych SPECint, a obliczenia zmienno-przecinkowe 65 symulowanych SINCfp.

Wtórny schowek pamięci może być konfigurowany odpowiednio do potrzeb producenta. Możliwe jest również wykorzystanie na tej samej płycie najpierw tańszego procesora R4000PC, a później, w miarę rozszerzenia się potrzeb

użytkownika, jednej z szybszych wersji R4000. Projektanci mogą więc opracowywać płyty, które przez jakiś czas będą współpracować z prostszym mikroprocesorem, a później, bez żadnych modyfikacji, mogą być używane razem z R4000SC lub R4000MC.

R4000 będzie produkowany przez 5 firm na świecie. Ich produkty - staną się wzajem zastępowalne. MIPS przyjął takie rozwiązanie po to, by zapewnić szybką podaż wielkiej liczby nowych •mikroprocesorów oraz by wymusić ich niską cenę. Każda z 5 firm ma prawo wprowadzania własnych modyfikacji do mikroprocesora, ale poddawane są one testom kompatybilności przez MIPS i muszą być przez MIPS zatwierdzone.

"R4000 jest najdoskonalszym jednoelementowym mikroprocesorem produkowanym w chwili obecnej -powiedział Robert C. Miller, prezes MIPS i jego naczelny dyrektor. "Aby zapewnić konkurencję w otwartych systemach, trzeba zapewnić klientom swobodę wyboru. Dzięki umowom licencyjnym, nawiązanym. przez MIPS, oraz dzięki inicjatywie Grupy ACE, która wprowadza jednolite standardy do przemysłu komputerowego, klienci nie będą związani z jednym sprzedawcą komponentów czy systemów. Ponadto olbrzymie możliwości oferowane

przez R4000 sprawią, że klienci otrzymają Software i hardware, o jakim im się dotąd nie śniło".

(na podst. oświadczenia

MIPS z 2.10.91)


TOP 200