(R)ewolucja parlamentarna

Pod względem ilości i wagi przetwarzanych informacji Kancelaria Sejmu RP nie ma sobie równych w administracji państwowej.

Pod względem ilości i wagi przetwarzanych informacji Kancelaria Sejmu RP nie ma sobie równych w administracji państwowej.

W korytarzu, łączącym hotel sejmowy z salą posiedzeń, znajdują się skrytki poselskie. "Jeszcze nie tak dawno parlamentarzysta otrzymywał średnio 1 m3 papieru na każdy temat. Trafiał do niego każdy druk sejmowy bez względu na to, czy był nim zainteresowany, czy też nie" - mówi Zbigniew Jabłoński, dyrektor Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu RP. Zarazem internetowy serwis informacyjny Kancelarii Sejmu (www.sejm.gov.pl) umożliwia wgląd w proces legislacyjny na każdym etapie tworzenia prawa: od projektu ustawy, poprzez stenogramy z dyskusji na sesjach plenarnych i w komisjach sejmowych, aż do ostatecznej wersji przyjętej/odrzuconej w głosowaniu. "Aż się prosiło, by posłowie również zaczęli z tego korzystać" - dodaje.

Stosowną decyzję podjął wreszcie marszałek Marek Borowski. Odtąd poseł, jeśli chce mieć w ręku projekt ustawy, to albo prosi o jego wydrukowanie Kancelarię Sejmu, albo sam to robi, korzystając ze sprzętu biura poselskiego. "W ten sposób wyeliminowano drukowanie znaczącej części dokumentów, skrócono do minimum czas potrzebny na rozesłanie druków posłom, przy jednoczesnym umożliwieniu praktycznie natychmiastowego wyszukania potrzebnego dokumentu" - podkreśla Krzysztof Czeszejko-Sochacki, szef Kancelarii Sejmu RP.

Opisana inicjatywa już przyczyniła się do oszczędności czasu i środków finansowych. Zużycie papieru spadło o 30%. Posłowie zostali zmuszeni do posługiwania się pocztą elektroniczną, którą dostają np. taki oto komunikat:

Krzysztof Czeszejko-Sochacki, szef Kancelarii Sejmu RP

Krzysztof Czeszejko-Sochacki, szef Kancelarii Sejmu RP

"Informujemy, że następujące projekty ustaw dostosowawczych zostały dodane do bazy druków sejmowych:

  1. do druku nr 1728, 2003-06-24

    Przetłumaczone na język polski teksty przepisów Unii Europejskiej, do których ma być dostosowane prawo polskie do rządowego projektu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

    http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/$UNID/C212AE83982614FCC1256D560034911D

  2. druk nr 1728, 2003-06-24

    Rządowy projekt ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

    http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/$UNID/120FD3A06972221DC1256D520031BE2A ".

Przy okazji ta zmiana wpłynęła też na skrócenie czasu prac nad projektami ustaw. "W przyszłości może - i powinna - stać się zaczątkiem systemu pracy grupowej w administracji publicznej" - zapowiada Zbigniew Jabłoński. Być może niektórzy wezmą przykład z marszałków, którzy w trakcie prowadzenia obrad korzystają z sejmowego WWW, by sprawdzić brzmienie zapisów w różnych aktach prawnych.

Serwis z zewnątrz

Kancelaria Sejmu jako jedna z nielicznych instytucji państwowych zdecydowała się na outsourcing w zakresie informatyki.

"Od roku 1994 do zakończenia poprzedniej kadencji Sejmu posłowie w 460 biurach poselskich otrzymywali, jako standardowe wyposażenie biura, zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Eksploatacja tego zestawu, włączając w to organizację usługi transmisji danych, leżała po stronie biur poselskich" - opowiada Zbigniew Jabłoński. Umożliwiało to realizację podstawowych zadań posłów w terenie, nie pozwalało jednak na wprowadzenie chociażby podstawowych mechanizmów pracy grupowej między Kancelarią Sejmu a biurami poselskimi.

Lider Informatyki 2003 - Administracja Państwowa

Kancelaria Sejmu RP, Warszawa

Krzysztof Czeszejko-Sochacki szef Kancelarii Sejmu RP

Zbigniew Jabłoński dyrektor Ośrodka Informatyki

Liczba pracowników: 1182

Liczba pracowników działu IT: 46

http://www.sejm.gov.pl


TOP 200