R/3 w McCann-Erickson

W warszawskim oddziale McCann-Erickson zostanie zainstalowany serwer z oprogramowaniem SAP R/3, obsługujący wszystkie filie w Europie Środkowowschodniej.

W warszawskim oddziale McCann-Erickson zostanie zainstalowany serwer z oprogramowaniem SAP R/3, obsługujący wszystkie filie w Europie Środkowowschodniej.

Polskie przedstawicielstwo jednej z największych amerykańskich firm reklamowych McCann-Erickson wdroży trzy moduły oprogramowania do wspomagania zarządzania SAP R/3 z zakresu finansów i księgowości, gospodarki materiałowej oraz kontrolingu. Aplikacja ma pracować w środowisku Windows NT i SQL Server Microsoftu. Według planów informatyków McCann-Erickson, zarówno rozwiązanie SAP, jak i system operacyjny i bazodanowy Microsoftu maja stanowić standard korporacyjny, obowiązujący we wszystkich placówkach na świecie.

Tańszy Internet

W Polsce znajdzie się centrum przetwarzania danych dla całej Europy Środkowowschodniej, obejmując swym zasięgiem także Austrię, Grecję i Turcję. W Warszawie ma pracować serwer z oprogramowaniem SAP R/3, a pozostałe oddziały McCann-Erickson będą korzystały z niego zdalnie za pośrednictwem Internetu. "Zdecydowaliśmy się na tego typu rozwiązanie ze względu na zmniejszenie kosztów całego przedsięwzięcia, które dla firmy takiej, jak nasza, stanowi znaczne obciążenie finansowe" - mówi Waldemar Ziomek, dyrektor ds. informatycznych na Europę Środkowowschodnią w McCann-Erickson. Koszty dzierżawionych linii lub połączeń modem - modem byłyby bowiem znacznie większe. Informatycy agencji chcą także rozwijać aplikacje intra- i internetowe, w tym służące do obiegu dokumentów, dostępu do baz danych, a w przyszłości być może także do dokonywania transakcji przez !WWW.

Operacje w skali świata

McCann-Erickson pod koniec ub.r. zdecydował się na ujednolicenie obowiązującego w korporacji oprogramowania do wspomagania zarządzania i platformy systemowej. "Ze względu na plan wprowadzenia ogólnoświatowego rozwiązania braliśmy pod uwagę jedynie trzy rozwiązania: oprogramowanie firmy JD Edwards, Oracle Financials lub SAP R/3. Kolejnym wymogiem była możliwość stworzenia uproszczonego systemu raportowania w skali korporacji oraz możliwość zdalnego dostępu do aplikacji. Ostatnia funkcja ma pomóc nam w stworzeniu regionalnych centrów przetwarzania danych, do których użytkownicy mogliby mieć zdalny dostęp. Przede wszystkim ostatni warunek zdecydował o wyborze oprogramowania SAP" - tłumaczy Waldemar Ziomek.

Jedną z trzech wdrażanych części systemu jest gospodarka materiałowa, ale bez modułu odpowiedzialnego za magazyn. Jak powiedział Waldemar Ziomek, spowodowane to jest specyfiką działalności agencji reklamowej sprzedającej i kupującej nie produkty, lecz usługi, a więc nie wymagającej magazynu.

McCann-Erickson nie przewiduje także wdrożenia modułu Kadry i Płace, co wiąże się z niewielką fluktuacją kadr w tego typu przedsiębiorstwach. "Wiele osób przychodzi, wiele odchodzi - nie istnieje coś takiego, jak planowanie kariery w obrębie jednej agencji. Z tego też powodu działalność pracowników kadr sprowadza się praktycznie do obliczania płac. Nie istnieje więc potrzeba informatyzowania ich działu" - twierdzi Waldemar Ziomek.


TOP 200