Quo vadis GUI?

Bez wielozadaniowości i wielowątkowości Windows 98 prawdopodobnie by dzisiaj nie było. Bez prac naukowców z Xerox PARC nie byłoby ich na pewno.

Bez wielozadaniowości i wielowątkowości Windows 98 prawdopodobnie by dzisiaj nie było. Bez prac naukowców z Xerox PARC nie byłoby ich na pewno.

Wycieczka Steve'a Jobsa po laboratorium Xeroxa w 1979 r. wpłynęła na stworzenie pierwszego "okienkowego" interfejsu graficznego w komputerach Macintosh. Sukces tych maszyn doprowadził do dalszej popularyzacji "okienek" przez Microsoft. Oczywiście nie tylko Xerox, który za wymyślenie ikon i przewijanych menu otrzymał kilka akcji Apple'a, ani Steve Jobs - faktyczny twórca sukcesu "okienek" mają udział w Windows 98. Na "okienka" w dzisiejszym kształcie złożyły się odkrycie ruchomego kursora i myszy przez Douga Englebarta ze Stanford Research University i listwy narzędziowej inżynierów Apple'a. Nowe Windows nie spowodują rewolucji. Najważniejszą innowacją Windows 98, bezpośrednio wynikającą z popularności Internetu, jest narzucenie "okienkom" takiego modelu działania, by do złudzenia przypominały przeglądarkę WWW.

Dokąd zmierza GUI

Przeglądając prace prowadzone obecnie przez Xeroxa w laboratorium PARC, można dojść do wniosku, że interfejs użytkownika następnej generacji będzie w większym stopniu oparty na modelowaniu przestrzennym. Komunikacja w takim środowisku może bazować na głosie, co dowiódł IBM w OS/2 Warp, bądź analizie emocji wyrażanych przez użytkownika, nad czym pracuje specjalny zespół Media Lab przy Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Idea komputera reagującego na emocje ma być - zdaniem Rosalin W. Pickard z MIT - całkowitym przełomem w pracach nad interfejsem użytkownika. Wbudowany w pulpit mechanizm reakcji na bodźce mógłby rozróżniać rodzaj i siłę emocji wyrażanych przez użytkownika i w zależności od jego reakcji podpowiadać, uspokajać bądź wręcz działać prawie intuicyjnie. Pulpit byłby "karmiony" przede wszystkim informacjami, pochodzącymi z analizy gestów i mimiki użytkownika, a także poprzez mysz - napięcia mięśni dłoni.

Pomysły PARC Xerox związane są z ulepszeniem już istniejącego graficznego interfejsu. Jednym z nich jest Hiperboliczne Drzewo, produkt zależnej od Xeroxa spółki InXight, które jest trójwymiarową, graficzną reprezentacją struktury łączy hipertekstowych. Hiperboliczne Drzewo znalazło już zastosowanie w serwisach WWW Infoseeka, Luwru i Muzeum Historii Naturalnej USA.

Na razie jednak od wymyślonego przed 20 laty interfejsu graficznego do masowej sprzedaży nie wprowadzono nic, co w znaczący sposób odbiegałoby od tego, co pod koniec lat 70. zobaczyli na ekranie Stara ludzie z laboratorium PARC Xeroxa.

Alternatywa dla okienek

Oczywiście Windows 98 nie jest jedynym systemem operacyjnym, który może zostać uruchomiony na pojedynczym komputerze. Jednak pod względem interfejsu systemy niewiele się różnią.

Aby rozszerzyć "okienka" Microsoftu, można dodać proponowany przez amerykańską firmę Pixel pasek MySpace, wykorzystujący bezpośrednio odwołania do karty graficznej. Nie używany dotąd obszar ekranu można zapełnić specjalnym, dostosowanym do życzeń użytkownika, paskiem menu.

Alternatywą dla Windows 98 może być BeOS, system autorstwa amerykańskiej firmy Be. Interfejs użytkownika BeOS pracuje podobnie do standardowych interfejsów, zawartych w popularnych systemach operacyjnych. Opcja Deskbar zachowuje się podobnie jak Taskbar w Windows. Dostępny jest przycisk o funkcjach przypominających działanie przycisku Start Windows 95, kaskadowo rozwijane okienka menu oraz funkcja Tracker do i nawigowania po zasobach systemu. Opcja Workspace pozwala na utworzenie dziewięciu oddzielnych pulpitów roboczych.

OS/2 również posługuje się graficznym interfejsem użytkownika, którego zręby powstały przed 20 laty w laboratorium PARC. Kliknięcie myszą na obiekcie powoduje uruchomienie programu, a wiele listew narzędziowych pomaga wybrać żądaną usługę. Dowolnie można zmieniać wygląd pulpitu i ikon. Funkcję menu Start pełni WarpCenter, kombinacja SmartCenter Lotusa i wcześniejszego pomysłu IBM - LaunchPad. W WarpCenter znajdują się skróty do najczęściej używanych aplikacji, a także klawisz Warp, czyli skrótowy obraz tego, co aktualnie uruchomione jest na pulpicie.

Rewolucyjnych zmian w wyglądzie ekranu nie wprowadzi też system Allegro Apple'a, spodziewany latem br. W wersji 8.5 będą dodane scenariusze, które użytkownicy systemu Microsoftu znają już z dodatku Plus do Windows 95. Użytkownik Macintosha będzie mógł też wybrać czcionki stosowane do wyświetlania menu i tytułów, a także zdefiniować wygląd czy przewijalnych pasków menu. W Allegro ma pojawić się także możliwość zastosowania w całym systemie anti-aliasingu, tak aby czcionki wyświetlane na ekranie miały gładsze krawędzie.

Co po Memphis?

Jeśli Windows 98 ma być ostatnim systemem Microsoftu, oznaczonym datą roku premiery. Zmianę graficznego interfejsu użytkownika mogą przynieść Windows NT 5.0 i jego następcy. Pomysł na trójwymiarowe obrazowanie struktury katalogów, podłączonych do systemu urządzeń i uruchomionych aplikacji, pochodzi nie od Billa Gatesa, ale od Charlesa Wanga z Computer Associates, który od dwóch lat pracuje nad wdrożeniem we własnych produktach trójwymiarowego interfejsu i komponentów wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Interfejs Real World CA ma być częścią Windows NT 5.0. Trójwymiarowy Real World - jak podkreślił Bill Gates - będzie obrazować związki między poszczególnymi aplikacjami i urządzeniami peryferyjnymi. Jedynym problemem dla użytkownika może być fakt, że trójwymiarowe pomysły Charlesa Wanga wymagają karty graficznej, wyposażonej w co najmniej 32 MB RAM.


TOP 200