Qumak wchodzi z KZGW w ostry spór

Spór między KZGW (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) a warszawską spółką Qumak przybiera na sile. Qumak złożył kilka dni temu wniosek o upadłość firmy wybranej przez KZGW „z wolnej ręki” do realizacji – a właściwie dokończenia - projektu ISOK wartego 300 mln zł.

Przypominamy, o co w tym wszystkim chodzi. Qumak podpisał swego czasu z KZGW umowę na budowę Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). Tymczasem kilka tygodni temu KZGW wypowiedział umowę tuż przez rozpoczęciem ostatniego etapu budowy ISOK, twierdząc iż umowa nie jest dotrzymywana (chodzi o opóźnienia). Jednocześnie KZGW zlecił z tzw. wolnej ręki dokończenie prac firmie GIS Partner, która wcześniej była podwykonawcą firmy Qumak.

W odpowiedzi warszawska firma złożyła wniosek o upadłość firmy GIS Partner twierdząc, że znajduje się ona w fatalnej sytuacji finansowej i nie będzie w stanie dokończyć inwestycji.

“Wybór firmy GIS Partner do realizacji prac w V etapie projektu ISOK oraz jego tryb budzi zaniepokojenie i jest zupełnie niezrozumiały” – komentuje Tomasz Laudy, prezes Qumak S.A. Firma GIS Partner była jednym z podwykonawców Qumaka w trakcie realizacji projektu ISOK. Qumak twierdzi, że w tym czasie wykazała się daleko idącą niekompetencją, co spowodowało konieczność usunięcia jej z projektu, o czym poinformowany został KZGW. Według Qumak spółka ta jest niewypłacalna i ma zajęte przez komornika konta bankowe. Wśród jej niespłaconych dłużników jest również Qumak.

Zdaniem Zarządu firmy Qumak fakty te mogą budzić zasadne wątpliwości co do motywacji wyboru dokonanego przez KZGW oraz możliwości zrealizowanie przez GIS Partner udzielonego zlecenia. Jednocześnie Zarząd Qumak stoi na stanowisku, że KZGW udzieliło zlecenia w trybie z "wolnej ręki" rażąco naruszając przepisy PZP. Podjęto więc decyzję o wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w tej sprawie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200