Qumak-Sekom partnerem Blade Software

Firma zawarła umowę partnerską z Blade Software - brytyjskim dostawcą systemów do analizy skuteczności zabezpieczeń infrastruktury IT.

Oferta Qumak-Sekom zostanie poszerzona o aplikacje narzędziowe pozwalające na weryfikację działania zapór ogniowych i systemów klasy IDS. Sztandarowymi produktami Blade Software są rozwiązania "Firewall Informer" i "IDS Informer". Rozwiązania te przeznaczone są dla klientów korporacyjnych. Blade Software opracowała technologię nazwaną SAFE (Safe Attack For Evaluation), która pozwala na symulowanie włamań i ataków sieciowych.

Zobacz również:


TOP 200