Qumak-Sekom buduje obiekt na Euro 2012

Spółka wyposaży budowany w Kleszczowie kompleks dydaktyczno - sportowy w rozwiązanie BMS (Building Management System) integrujący systemy bezpieczeństwa, automatyki obiektu, sterowania oświetleniem, monitorowania zużycia mediów. Kontrakt Qumak-Sekom i Energoserwis Kleszczów opiewa na 17 mln zł.

Ośrodek w Kleszczowie ubiega się o spełnienie wymogów UEFA w zakresie wyposażenia i bezpieczeństwa, co sprawi, że kompleks stanie się bazą treningową reprezentacji państw przygotowujących się do EURO 2012.

Jak mówi Wojciech Strusiński, dyrektor handlowy pionu technologii inteligentnego budynku Qumak-Sekom za bezpieczeństwo użytkowników kompleksu odpowiadać będzie m.in. kilkaset kamer wysokiej rozdzielczości wraz z zaawansowanym zapisem cyfrowym, kilkadziesiąt czytników biometrycznych oraz system barier podczerwieni.

Konsorcjum Qumak-Sekom i Energoserwis Kleszczów podpisały z generalnym wykonawcą obiektu - Polimex-Mostostal kontrakt na wykonanie całości instalacji elektrycznych i teletechnicznych opiewający na 17 mln zł netto. Prace potrwają od 23 stycznia br. do 30 czerwca 2009.


TOP 200