Quest przejmuje PassGo

Quest Software zawarła porozumienie w sprawie przejęcia firmy PassGo Technologies, zajmującej się rozwiązaniami do zarządzania tożsamością i dostępem użytkowników. Transakcja ma być sfinalizowana na początku 2008 r.

Brytyjska firma PassGo Technologies jest dostawcą oprogramowania do zarządzania kontrolą dostępu i uprawnieniami w systemach Unix i Linux. Według danych firmy, jej oprogramowanie wykorzystywane jest przez ponad 2 miliony użytkowników w prawie 1 000 firmach.

Quest Software od kilku lat prowadzi prace nad zaawansowanymi narzędziami do scentralizowanego zarządzania tożsamością z wykorzystaniem usług katalogowych Active Directory.

Przejęcie PassGo Technologies ma zapewnić możliwość poszerzenia oferty Quest Software w zakresie rozwiązań usprawniających zarządzanie identyfikacją i dostępem użytkowników również w heterogenicznych środowiskach IT, działających w oparciu o różne platformy systemowe - Windows, Unix, Linux, a także systemy IBM zSeries oraz iSeries.


TOP 200