Quest Software oferuje zarządzanie systemami w formule SaaS

Spółka udostępniła wersję beta swojego pierwszego zestawu rozwiązań do zarządzania środowiskiem Windows, oferowanego w formule Software as a Service. Quest OnDemand, hostowany na platformie cloud computing Windows Azure, ma bezpiecznie zarządzać środowiskami IT z wykorzystaniem Microsoft Windows Identity Foundation (WIF) i Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0.

Quest Recovery Manager OnDemand dla Active Directory zapewnia składowanie i odtwarzanie - na poziomie obiektów - danych Active Directory. Ma umożliwiać elastyczne, planowane składowania bez konieczności ręcznej interwencji, ułatwiając szybkie i skalowalne odtwarzanie danych usług katalogowych Active Directory.

Quest InTrust OnDemand zbiera i przechowuje dane o zdarzeniach, pochodzące z systemów Windows, oraz tworzy raporty i generuje alarmy na podstawie tych danych. Oba produkty mają być w pełni dostępne w pierwszym kwartale 20101 r. na zasadzie subskrypcji, bez konieczności wdrażania i utrzymywania ich we własnych ośrodkach IT.

Zobacz również:

Ponadto firma zamierza udostępnić oparte na Windows Azure rozwiązanie raportujące - Quest Site Administrator Reports OnDemand for SharePoint, które ma zapewniać administratorom możliwość uruchamiania raportów przeglądowych w nieograniczonej liczbie ośrodków w całej organizacji. Rozwiązanie to ma być oferowane bezpłatnie.

Rozwiązania Quest Software, hostowane na platformie Windows Azure w celu bezpiecznego przechowywania danych użytkowników, wykorzystują Windows Identity Foundation do zarządzania tożsamością, uwierzytelnianiem i autoryzacją. Natomiast ADFS 2.0 umożliwiać ma uwierzytelnianie drogą tworzenia federacji pomiędzy użytkownikami zarejestrowanymi w lokalnych usługach katalogowych Active Directory i w rozwiązaniach Quest OnDemand.


TOP 200