Quarterdeck dla Windows 95 i Internetu

Firma Quartedeck wprowadziła na rynek najnowsze wersje swoich programów użytkowych dla Windows 95 i Internetu.

Firma Quartedeck wprowadziła na rynek najnowsze wersje swoich programów użytkowych dla Windows 95 i Internetu.

CleanSweep to odpowiednik popularnego "odśmiecacza" dysków Uninstaller 2 firmy MicroHelp. Jego zadaniem jest usuwanie niepożądanych 16- i 32-bitowych aplikacji oraz wszystkich powiązanych z nimi plików dyskowych spod Windows 95, NT, 3.1 i DOS. Za jego pomocą można też skasować pliki nie używane (pozostałości po instalowanych kiedyś programach) lub zdublowane, zbędne kopie rezerwowe, pliki robocze, stare archiwa oraz niepotrzebne elementy systemu, takie jak stare sterowniki graficzne, fonty, pliki systemowe, tapety, wygaszacze ekranu i pliki typu HELP. Dzięki kompresji i archiwizacji usuwanych plików ich deinstalacja jest bezpieczna dając pewność, że żaden z nich nie będzie bezpowrotnie zniszczony. Program może ponadto pracować w sieci usuwając pozostałości po plikach ze wszystkich stacji, a nie tylko z samego serwera plików.

MagnaRAM 2 pozwala prawie trzykrotnie zwiększyć dostępną pamięć pod Windows dzięki zastosowaniu technik kompresji i unikalnej metody poprawiania szybkości pamięci wirtualnej. W przypadku Windows 95 zwiększenie szybkości jest możliwe dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu pamięcią fizyczną pozwalającą zmniejszyć liczbę odwołań do pamięci wirtualnej. Konfiguracja systemu jest dokonywana automatycznie. Programy CleanSweep i MagnaRam są autorstwa, przejętego w tym roku przez Quarterdeck producenta programów diagnostycznych, Landmark Research.

WINProbe 4 to automatyczny optymalizator zasobów systemu i pamięci komputera PC. W jego skład wchodzi pełny pakiet funkcji diagnostycznych, w tym ponad 450 porad i wskazówek jak usprawnić pracę systemu, z czego 150 dotyczy Windows 95. Program jest wyposażony w 32-bitowy edytor do tworzenia plików konfiguracyjnych Registry/INI, zawiera także Uninstaller oraz przeglądarkę Mosaic.

InternetSuite to kompleksowy pakiet do pracy z Internetem obsługujący połączenia poprzez modem (QWinsock) lub sieć lokalną (TCP/IP). W jego skład wchodzą: przeglądarka QMosaic, Message Center umożliwiający obsługę poczty elektronicznej zarówno on-line, jak i off-line, QFTP - program do przesyłania plików umożliwiający jednoczesną pracę z kilkoma serwerami oraz QTERM - emulator terminali pozwalający na zdalne uruchamianie aplikacji oraz umożliwiający połączenie z serwerami Archie, WAIS i IRC.

Quarterdeck jest w Polsce znany przede wszystkim z klasycznego produktu typu Unix-to-Dos o nazwie DesqView/X

graficznego środowiska wielozadaniowego pozwalającego na uruchamianie aplikacji DOS-owych i windowsowych pod Unixem z X-Windows. Drugim sztandarowym produktem Quarterdecka jest QEMM - obecnie w wersji 7.5 - narzędzie do optymalizacji pamięci operacyjnej dzięki ładowaniu wszelkich sterowników urządzeń i programów rezydentnych do rozszerzonej pamięci komputera.


TOP 200