Quality Analyzer analizuje jakość kodu aplikacji

WebGain, filia firmy BEA Systems - producenta serwera WebLogic, wprowadziła na rynek narzędzie Quality Analyzer 2.0 oparte na technologii przejętej wraz z zakupem firmy Metamata. Umożliwia ono analizowanie jakości kodu opracowywanych aplikacji i współpracuje z dowolnymi pakietami narzędziowymi IDE w celu tworzenia aplikacji w Javie. Quality Analyzer 2.0 składa się z trzech podstawowych modułów: Audit, Cover, Metrics.

WebGain, filia firmy BEA Systems - producenta serwera WebLogic, wprowadziła na rynek narzędzie Quality Analyzer 2.0 oparte na technologii przejętej wraz z zakupem firmy Metamata. Umożliwia ono analizowanie jakości kodu opracowywanych aplikacji i współpracuje z dowolnymi pakietami narzędziowymi IDE w celu tworzenia aplikacji w Javie. Quality Analyzer 2.0 składa się z trzech podstawowych modułów: Audit, Cover, Metrics.

WebGain Audit to narzędzie diagnostyczne, analizujące kod aplikacji i wskazujące miejsca rzeczywistych i potencjalnych problemów. Pakiet zapewnia szczegółową analizę składniową kodu , a wskazując błędy kodu opatruje je szczegółowym komentarzem, nie tylko komunikatami o błędach. Moduł posługuje się ponad 50 regułami wykrywania błędów składniowych i logicznych oraz oferuje programiście zalecenia umożliwiające uzyskanie lepszej wydajności aplikacji. Automatycznie poprawia również pewne rodzaje typowych błędów programistycznych. Moduł Audit jest wyposażony w interfejs API, pozwalający rozszerzać zestaw reguł, np. w celu dostosowania do lokalnych standardów kodowania.

WebGain Cover sprawdza w działającej aplikacji, w jakim zakresie jest używany (lub nie używany) napisany kod. Wykazuje jakie metody były używane, ile razy lub w jakim procencie czasu wykonania całości, wskazując programiście miejsca wymagające optymalizacji w celu zwiększenia wydajności aplikacji. Mierzy też wykorzystanie kodu aplikacji monolitycznych i rozproszonych oraz podaje wyniki pomiarów również w przypadku awarii aplikacji.

WebGain Metrics nie jest przeznaczony do usprawnienia pisania kodu, lecz do dostarczania informacji statystycznych o postępie prac nad projektem. Formułuje również komunikaty ostrzegające przed błędnymi rozwiązaniami, pojawiającymi się w obiektowym modelu aplikacji. Metrics może działać na wielu poziomach szczegółowości projektu: modułach, klasach, metodach i kodach źródłowych. Radzi sobie również w przypadku, gdy używany pakiet RAD pozwala na przyrostowe kompilowanie aplikacji, gdyż znajduje zastosowanie do modułów, klas czy metod jeszcze nie ukończonych.

Każdy z modułów jest dostępny w wersji znakowej (może sprawdzać kod o dowolnej objętości) i graficznej (ograniczonej do setek tysięcy linii kodu).

Quality Analyzer 2.0 jest dobrze dostosowany do współpracy z pakietami narzędziowymi WebGain, w szczególności z Visual Caf?, oraz zapewnia testowanie aplikacji na serwerze aplikacyjnym WebLogic. Może również współpracować z innymi serwerami aplikacyjnymi, zgodnymi ze specyfikacją 2 Enterprise Edition (J2EE).

W pakiecie WebGain Quality Analyzer nie zawarto ważnego modułu - który występował w oryginalnym zestawie Metamata - Debuga, wspomagającego uruchamianie aplikacji zarówno lokalnej, jak i osadzonej zdalnie, na dowolnej maszynie wirtualnej Java w sieci.

WebGain Quality Analyzer jest dostępny w wersjach dla systemów: Windows 95, 98, NT 4.0 i 2000, IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris, Irix i Linux.


TOP 200