Qualcomm wysuwa pod adresem firmy Apple kolejne oskarżenia

Wszystko wskazuje na to, że tocząca się od jakiegoś czasu wojna między oboma firmami weszła w nową fazę. Qualcomm oskarżył bowiem na początku tego tygodnia firmę Apple o to, że ukradła mu szereg tajemnic handlowych dotyczących budowy produkowanych przez niego układów scalonych i następnie przekazała je jego głównemu konkurentowi, jakim jest Intel.

Qualcomm złożył do sądu pierwszy wniosek oskarżający firmę Apple o naruszenie jego dóbr intelektualnych w listopadzie zeszłego roku. Argumentował w nim, że Apple złamało umowę licencyjną na oprogramowanie, udostępniając inżynierom z Intela poufne informacje dotyczące programów zarządzających produkowanymi przez niego układami scalonymi. Obecnie Qualcomm uzupełnił ten wniosek o kolejne oskarżenia.

Cel takiego działania Apple'a jest według firmy Qualcomm jasny. Intel może teraz wykorzystać tę wiedzę do takiego zmodyfikowania swoich produktów, aby odpowiadały one wymaganiom stawianym przez Apple. Qualcomm argumentuje, że było to celowe działanie pozwalające firmie Apple powiedzieć, że nie będzie dalej kupować układów scalonych od Qualcomm'a gdyż nie spełniają one jej oczekiwań, ale zacznie je zamawiać u Intela.

Zobacz również:

Warto przypomnieć, że Apple kupował przez ostatnie lata od firmy Qualcomm modemy, które instalował w iPhone'ach. Tak było do momentu premiery iPhone'a 7, w którym Apple (w niektórych modelach tego urządzenia) zaczął instalować modemy produkowane przez firmę Intel.

Apple jak dotąd nie skomentował całej sprawy. Można jednak oczekiwać, to zrobi to w najbliższych dniach jeszcze, być może jeszcze w tym tygodniu.


TOP 200